הערכת איכות

ספרות עברית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 11.06.13 - ספרות עברית, החלטת מל"ג

הדוח הכללי - ספרות עברית, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הועדה (ספרות עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת בן גוריון - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד (ספרות עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר אילן - תגובת המוסד (ספרות עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר אילן - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בר אילן - דוח הועדה (ספרות עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה - תגובת המוסד (ספרות עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה - דוח הועדה (ספרות עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הועדה (ספרות עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד (ספרות עברית), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

האוניברסיטה העברית - דוח הועדה (ספרות עברית), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד (ספרות עברית), תגובת המוסד- הערכה