סרטונים מהכנס

מושב מרכזי

שר החינוך ויו"ר המלג, נפתלי בנט

התכנית הרב שנתית – יו"ר ות"ת, יפה זילברשץ

נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין

אתגרי המחקר האקדמי במאה ה-21 – יו"ר ור"ה ונשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא

מנכ"לית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, עו"ד קרין מאיר-רובינשטיין

נשיא מכון וייצמן, פרופ' דניאל זייפמן

חבר ות"ת וסגן נשיא באינטל העולמית, מר ישי פרנקל

נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' רבקה כרמי

מנכ"ל יד הנדיב, מר אריאל וייס

האוניברסיטה העברית, פרופ' מנחם בן ששון נשיא

המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ויו"ר רשות החדשנות, מר אבי חסון

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' דניאל הרשקוביץ

סגנית הממונה על התקציבים, גב' שירה גרינברג

נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' רון רובין

נשיא אוניברסיטת ת"א, פרופ' יוסי קלפטר

פרס ההשכלה הגבוהה

 

פילנתרופיה באקדמיה

 

פתיחת מושב פילנתרופיה באקדמיה + גב' עופי זיסר

מר אלי בוך מנהל פילנתרופיה קרן רוטשילד קיסריה

פרופ' רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' יוסי מקורי נשיא מכללת תל-חי

מר משה ויגדור מנכ"ל קרן מנדל-ישראל

ד"ר דוד אלטמן סגן בכיר לנשיא המכללה האקדמית נתניה

פרופ' דוד האן האפוטרופוס הכללי

דיון מושב פילנתרופיה באקדמיה

 

בינלאומיות בהשכלה הגבוהה

ד"ר ליאת מעוז, פרופ' אוריאל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי

פרופ' עמרי ידלין נשיא מכללת ספיר

פרופ' שי ארקין סגן נשיא למו"פ, האונ' עברית – תלמידי מחקר (דוקטורט ופוסט-דוקטורט)

פרופ' בני גייגר יו"ר הקרן הלאומית למדע- קרנות מחקר בינלאומיות

פרופ' פאול פייגין סגן נשיא לפרוייקטים אסטרטגיים, טכניון – מוסדות ישראלים בחו"ל

דיון מושב בינלאומיות בהשכלה הגבוהה

 

הוראה באקדמיה – הכשרה, איכות וחדשנות

ד"ר רבקה ודמני סיו"ר מל"ג – הרצאת פתיחה

פרופ' ירון עוז רקטור אוניברסיטת ת"א

פרופ' תמר אריאב נשיאת מכללת בית-ברל

הרב ד"ר יהודה ברנדס נשיא מכללת הרצוג-ליפשיץ

פרופ' מחמוד חליל נשיא מכללת סכנין

ד"ר ורדה בן שאול סמנכ"ל הערכת איכות, ות"ת/מל"ג

פרופ' מירי פאוסט רקטור אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שוש ארד נשיאת מכללת אחווה

פרופ' דודי שוורץ יו"ר ול"מ ורקטור הקריה האקדמית אונו

פרופ' רון שפירא נשיא המרכז האקדמי פרס

פרופ' דוד חן מ"מ נשיא המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

פרופ' עזרי טרזי ראש התוכנית ללימודים מתקדמים בעיצוב תעשייתי, הטכניון

 

סיכומים

סיכומי המושבים המקבילים ד"ר רבקה ודמני

סיכום מושבים מקבילים ד"ר ליאת מעוז

סיכום מושבים מקבילים ד"ר מירב גלילי

מר גדי פרנק מנכ"ל מל"ג/ות"ת – דברי סיכום