דו"חות הערכה בנושא עבודה סוציאלית

החלטת מל"ג

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודי בעבודה סוציאלית

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 20.2.12  בעניין דוחות הערכת האיכות בעבודה סוציאלית, ומחליטה כלהלן :

  1. להודות לפרופ' יונת­ רבינוביץ', פרופ' לאה קסן,­ פרופ' רחל דקל ופרופ' זהבה סלומון על בדיקת הדיווחים שהגישו אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, המכללה האקדמית תל-חי, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, אוניברסיטת בר אילן­ והמכללה האקדמית עמק יזרעאל.
  2. להודות למוסדות על הדיווחי שהגישו בעניי­ יישום המלצות ועדת האיכות.
  3. לציין­ בהערכה כי אוניברסיטת חיפה, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו­ והאוניברסיטה העברית יישמו את המלצות הוועדה להערכת איכות בעבודה סוציאלית, כפי שציינו הסוקרים בחוות הדעת שלה.
  4. לבקש מהמוסדות המכללה האקדמית תל-חי, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת בר איל­ והמכללה האקדמית עמק יזרעאל להביא את הנקודות שטעונות שיפור על תיקונן­ לקראת הסבב השני של הערכת האיכות שיחל בשנת הלימודי תשע"ד.

החלטת מל"ג 21.2.12


מכללת יהודה ושומרון – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת חיפה – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג 10.6.08


האוניברסיטה העברית – החלטת מל"ג 10.6.08


מכללת עמק יזרעאל – החלטת מל"ג 10.6.08


מכללת תל חי – החלטת מל"ג 10.6.08