הערכת איכות

עבודה סוציאלית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 21.2.12, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 10.06.08, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

מכללת יהודה ושומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (עבודה סוציאלית), דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (שירותי אנוש), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע”ש מקס שטרן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

מכללת עמק יזרעאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית תל חי

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

מכללת תל-חי - דוח הוועדה, דוח הוועדה

ועדת הערכה שנייה

דו"ח ועדה כללי- אנגלית, דוח הוועדה

דו"ח כללי - עברית, דוח הוועדה

החלטת-מלג-10.06.081, דוחות, תגובות והחלטות

אוניברסיטת אריאל בשומרון

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג- עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת בר-אילן, החלטת מל"ג

תגובת אוניברסיטת בר אילן לדוח הוועדה מבח"ר עו"ס, תגובת המוסד- הערכה

דוח הוועדה - אוניברסיטת בר אילן/ המכללה החרדית בירושלים, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

תגובת אוניברסיטת חיפה מבח"ר עו"ס מיום 20.04.15, הודעה / סיכום

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

דוח הוועדה - אוניברסיטת חיפה/המכללה החרדית בני ברק, דוח הוועדה

החלטת מלג- עבודה סוציאלית במסגרות החרדיות של אוניברסיטת חיפה, החלטת מל"ג

תגובת אוניברסיטת חיפה לדו"ח הוועדה עו"ס מבח"ר, תגובת המוסד- הערכה

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית אשקלון- באחריות אוניברסיטת בר אילן

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית ספיר

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית תל חי

דו"ח הוועדה, דוח הוועדה