27/11/2012

עדכון התכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מסין ופתיחת מחזור ב' בתכנית לבתר – דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו

תכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מצטיינים מסין

 

לאור תובנות שעלו מביקורם של נציגי ות"ת ומשרד האוצר, אשר נערך בסין במהלך חודש מאי וכן לאור מענה המוסדות לקול הקורא אשר הופץ בנושא, ביום 31.10.12 אישרה ות"ת עדכונים בתכנית הקיימת לתואר ראשון ושני.

להלן פירוט העדכונים:

 

1.  שינוי תמהיל המלגות לתואר ראשון ושני :

     תואר ראשון: הענקת 40 מלגות בשנה א', 5 מלגות בשנה ב' ו-3 מלגות בשנה ג'
     תואר שני: הענקת 80 מלגות בשנים א' ו- ב
 

2. הענקת מלגה מלאה, דהיינו מימון מלא של תעריף ות"ת לתחום, בתוספת מלוא גובה שכ"ל בגין הצטיינות יתרה לכמחצית מהסטודנטים שיתקבלו לתכנית המלגות לתואר ראשון ושני.
 

3. הוספת דרישה מהמוסדות להקצאת רכז ייעודי לתכנית בכל מוסד, בעל הבנה בתרבות הסינית, אשר ישמש לקליטה וליווי של הסטודנטים הסינים.
 

4. שינוי שיעורי המשקלות בהערכת ועדת ההיגוי את התכניות.
 

 

פתיחת מחזור ב' בתכנית לבתר- דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו

 

אנו שמחים לבשר על פתיחת מחזור ב' בתכנית מלגות ות"ת לבתר- דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו.

 

 

פרטים נוספים לגבי העדכונים בתכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מסין ופתיחת מחזור ב' בתכנית לבתר- דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו ניתן למצוא בקישורים הבאים:

 

עדכון התכנית ללימודי תואר ראשון ושני לסטודנטים מסין ופתיחת מחזור ב' בתכנית לבתר- דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו – 21.11.2012

תכנית לעידוד בתר- דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו – מחזור ב'