19/11/2020

עדכון הנחיות חדשות במוסדות להשכלה גבוהה


התקנות המצ"ב להתמודדות עם נגיף הקורונה, הנוגעות לפעילות מוסדות חינוך (תיקון מס' 8) נחתמו.

בהתאם לתקנות ניתן לקיים בקמפוסים החל מהיום בצהריים (19.11.2020) הכשרה מעשית ולימודים מעשיים שלא ניתן לקיים באופן מקוון, זאת בקבוצה של עד 10 משתתפים (תקנה 2ב - פסקה 2א5).

כמו כן ניתן לאפשר גישה לתשתיות או לציוד חיוני לסטודנטים הזקוקים בכך לצורך השתתפות בלימוד מקוון ל- 10% מהסטודנטים במוסד לכל היותר (תקנה 2ב - פסקה 2א6).

אנא תשומת לבכם להוראות היישום המופיעות בהמשך - בתקנות 28ה ו- 28ו.

תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס' 8) (התשפא-2020 )