25/06/2012

עדכונים במועדי הגשת הצעות למכרז פומבי דו שלבי 09/2012

המועצה להשכלה גבוהה מודיעה בזאת על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות למכרז הנ"ל ליום חמישי י"ב באלול תשע"ב, 30.8.2012 בשעה 15:00

 

כמו כן, פורסמו שאלות ותשובות לאחר כנס המציעים שהתקיים ביוני 2012.

 

לפרטי המכרז לחץ כאן