03/05/2012

הכנס השנתי השני

הכנס השנתי השני להשכלה גבוהה התקיים ביום 3/5/2012 בבית התפוצות בתל אביב במעמד שר החינוך, גדעון סער, ויו"ר ות"ת פרופ' טרכטנברג.

בכנס השתתפו כ- 200 ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה מכל הארץ, נציגי משרדי הממשלה השונים, חברי מל"ג וות"ת ונציגות הסטודנטים.

במהלך הכנס נדונו הסוגיות הבאות: ההשכלה הגבוהה שנת 2012 נתיב צמיחה, עיקרי העשייה של מל"ג-ות"ת, ישראל ותהליכי הגלובליזציה של ההשכלה הגבוהה, המבנה המוסדי של ההשכלה הגבוהה, מכללות אוניברסיטאות ומה שביניהן.