דו"חות הערכה בנושא עיצוב תעשייתי

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מישיבתה שהתקיימה ב 01.6

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום ביום 13.5.14 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' גבריאלה גולדשמידט ולפרופ' רוזאן סמרסון על בחינת הדיווחים של המכון הטכנולוגי חולון, בצלאל-אקדמיה לאמנויות ולעיצוב והטכניון בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי והחלטות המל"ג בנושא.
  2. לרשום לפניה את יישום המלצות הוועדה לעיצוב תעשייתי במוסדות אלה.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי ייבחנו במסגרת סבב ההערכה הבא.

החלטת מלג מיום 10.06.14