הערכת איכות

עיצוב תעשייתי

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי , דוח מעקב אחר יישום

דוח ועדה כללי - אנגלית, דוח הוועדה

החלטת מלג מיום 10.06.14, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 24.7.2013, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 13.01.09, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בצלאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת 2 עיצוב תעשייתי בצלאל, מעקב - חוות דעת

חוות דעת בצלאל, מעקב - חוות דעת

תגובת בצלאל לחווד גולדשמידט, תגובת המוסד- מעקב

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובה לחוות דעת הסוקר טכניון, תגובת המוסד- מעקב

RESPONSES TO THE IMPLEMENTATION REPORT, מעקב - חוות דעת

חוות דעת 2 עיצוב תעשייתי טכניון, מעקב - חוות דעת

מכון טכנולוגי חולון

המכון הטכנולוגי חולון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת- מכון טכנולוגי חולון, מעקב - חוות דעת

עיצוב תעשייתי חוות דעת נוספת חולון, מעקב - חוות דעת

תשובת המחלקה לעיצוב תעשייתי- מכון טכנולוגי חולון, תגובת המוסד- מעקב

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב

החלטת מל"ג מעקבים עיצוב תעשייתי- שנקר 11.06.13 , החלטת מל"ג- מעקב

תגובת שנקר לחוות הדעת מרץ12, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת שנקר, מעקב - חוות דעת

שנקר - דוח הוועדה, דוח הוועדה