27/05/2014

עיקרי דו"ח הוועדה להסדרת המשילות במערכת ההשכלה הגבוהה

 

הוועדה להסדרת המשילות במערכת ההשכלה הגבוהה סיימה את דיוניה.

 

 

עיקרי המלצות הוועדה הוצגו ע"י יו"ר הוועדה פרופ' חגית מסר ירון במסגרת כנס ההשכלה הגבוהה ה – 4 שהתקיים ביום 26.5.2014.

 

 

מצורף בזה עיקרי דו"ח הוועדה ובו פירוט המלצותיה. יודגש כי מסמך זה אינו הדו"ח המלא.

 

 

דו"ח הוועדה יושלם ויוגש בימים הקרובים.