על סדר היום
על סדר היום

בעקבות ההחמרה במצב התחלואה החליטה הממשלה על הטלת סגר כללי החל מהיום, יום ראשון 27.12.20 בשעה 17:00. בהתאם לכך תוקנו התקנות הרלבנטיות לפעילות מוסדות חינוך ולשהייה במקומות העבודה . קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות במקומות עבודה - סגר דצמבר 2020 קובץ התקנות-9024 פעילות מוסדות חינוך - סגר דצמבר 2020 קובץ התקנות-9023 הגבלת פעילות - סגר דצמבר...

על סדר היום

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן מערכתי. בשנים החולפות יזמו ות"ת ומל"ג מספר מהלכים במטרה לקדם את מדעי הרוח בראייה מערכתית ארוכת טווח וכללו את הנושא במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז- תשפ"א). בנובמבר 2020 הוקמה ועדת היגוי לקידום מדעי הרוח מקרב...

על סדר היום

חברי הסגל יעברו למעמד סגל עמית, יופרשו סכומים עבור קרן השתלמות ויוגדלו שיעורי ההפרשות לפנסיה הסתיימה שביתת המורים מן החוץ ב–11 מכללות ציבוריות, וכ-3,000 חברי סגל ישובו לעבודה סדירה החל מיום ראשון (13.12.2020). לאחר משא ומתן מאומץ, ועד ראשי המכללות הציבוריות ואיגוד סגל ההוראה במכללות הציבוריות סיכמו על מתווה עקרונות להסכם קיבוצי לסגל עמית, מורים...

על סדר היום

    הזדמנות אחרונה לנרשמים חדשים - תקופת רישום נוספת תיפתח ביום שני כ"ח בכסלו תשפ"א 14.12.2020 ותיסגר ביום ראשון ה' בטבת תשפ"א 20.12.2020 הארכת מועד סיום הגשת המסמכים (לבעלי שם משתמש במערכת בלבד) - עד יום חמישי ט"ז בטבת תשפ"א 31.12.2020. שימו לב, סטודנטים כולל סטודנטים במכללות להוראה שלא קיבלו קוד משתמש וסיסמה מחובתם...

על סדר היום

בשורה למכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי ולצפון של מדינת ישראל: מל"ג אישרה ביום 27.10.2020 את מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. המעבר יתבצע במהלך השנה הקרובה ולאחר שבקרוב יוסדר בפועל היישום באופן מלא.    תהליך האיחוד שהחל בחמש...

טען עוד