על סדר היום
על סדר היום

הממשלה אישרה את עדכון תקנות הקורונה לפעילות מוסדות חינוך. עיקרי השינויים הם: 1. הסרת ההגבלה על קיום בחינות במוסדות להשכלה גבוהה, כך שניתן יהיה לקיים את כל הבחינות באופן פרונטלי (ולא רק 10% מהן כפי שהיה עד כה). 2. במסגרת לימודים במוסדות להשכלה או הכשרה, אשר מתקיימים במתווה תו ירוק, ניתן לקיים גם פעילות חברתית...

על סדר היום

התכנית לשילוב סטודנטים בשוק התעסוקה, תוך כדי לימודים אקדמיים – מתרחבת. במסגרת התוכנית הסטודנטים מתנסים בארגונים מגוונים בשוק התעסוקה, תוך כדי לימודיהם האקדמיים ומקבלים על כך נקודות זכות לתואר.  מל"ג / ות"ת רואות חשיבות רבה בקיומו של הגשר בין אקדמיה לתעסוקה, על כן החליטו להרחיב את התכנית "אקדמיה משלבת התנסות" בשנתיים נוספות ולהקצות לכך 30...

על סדר היום

לתשומת לב המועמדים המבקשים להירשם ללימודי תואר ראשון במדעי התזונה מצ"ב מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' חזי לוי בדבר הבעיה במציאת מקומות הכשרה בתחום, כפי שנשלח למוסדות להשכלה גבוהה המקיימים לימודים לתואר זה.  גידול של מספרי הסטודנטים  בתחום זה גרם לקושי אדיר במציאת מקומות הכשרה לבוגרים וקושי בסגירת הפערים שנוצרו עד כה, ועל כן החליט...

על סדר היום

התקנות החדשות  שאושרו הערב יאפשרו לאוניברסיטאות ולמכללות לקיים לימודים פרונטליים לסטודנטים בעלי "תו ירוק".   סטודנטים אשר אין ברשותם "תו ירוק" ימשיכו ללמוד מרחוק. הכשרה והוראה מעשית – יתאפשרו לכל הסטודנטים בתנאי התו הסגול. הממשלה אישרה את התקנות המאפשרות חזרה ללימודים פרונטליים במוסדות להשכלה גבוהה. עקרונות  המתווה הינם:    למידה פרונטלית: אוניברסיטאות ומכללות יוכלו להכניס סטודנטים בעלי...

על סדר היום

ברפורמה: תכנית חדשנית ללימודי תואר ראשון ושני בהוראה בתוך 5 שנים וקיצור משך הלימודים לתואר ראשון מ- 4 ל- 3 שנים עוד בשינויים: הכפלת שעות ההכשרה המעשית במוסדות החינוך המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  אישרה אתמול (ג' 23.2.21) את המתווה החדש שגובש על ידי ועדת מומחים ל"בחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל". למוסדות...

טען עוד