09/01/2013

עקב תנאי מזג האוויר נדחה יום העיון בנושא "פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה- הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל"

עקב תנאי מזג האוויר אנו נאלצים לדחות את יום העיון בנושא "פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה- הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל" למועד אחר.

 

נודיעכם בהקדם על המועד החדש שנקבע.

 

התנצלותנו