06/03/2018

עשרות בתר-דוקטורנטים מארה"ב וקנדה המצטיינים בתחום ה- STEM ייקלטו בישראל

  • גובה המלגה לכל פוסט דוקטורט: 100 אלף דולרים בשנתיים.
  • סך התקציב של התכנית: כ- 11 מיליון דולרים. התכנית בשיתוף מכון מורטימר צוקרמן.
  • מטרת התכנית: חיזוק המחקר וקידום המוניטין הבינלאומי של מערכת ההשכלה הגבוהה

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: ות"ת חרטה על דגלה להפוך את מדינת ישראל לאבן שואבת של סטודנטים מצטיינים ממדינות שונות בעולם: אמריקה, אירופה, והמזרח הרחוק. שיתוף הפעולה עם מכון צוקרמן והגדלת המלגות לחוקרים מצטיינים בשלב הבתר דוקטורנט מארה"ב וקנדה, יאפשרו למוסדות הישראליים להעשיר את המחקר בתחום ה- STEM , להעצים את החוקרים הישראליים ולקדם את המוניטין הבינלאומי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

אריק גרטלר וגיימס גרטלר, נאמני מכון צוקרמן: אנו שמחים ומברכים על כך שממשלת ישראל, באמצעות המועצה להשכלה גבוהה, החליטה לשתף פעולה עמנו על מנת לקדם את התכנית של קליטת פוסט דוקטורנטים אמריקאים מאוניברסיטאות מובילות  בישראל. שותפות זו מאפשרת לחזק את החזון של מכון צוקרמן ולטוות רשת רחבה יותר של שיתוף פעולה מדעי בין ישראל לארה"ב ".

 

בוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג ממשיכים לפעול לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה. במסגרת כך, החליטה ות"ת לאשר תכנית להגדלת מספר הבתר-דוקטורנטים המשתלמים בישראל, בדגש על בתר דוקטורנטים מצטיינים מאוניברסיטאות מובילות בארה"ב וקנדה. התכנית, בשיתוף מכון צוקרמן, תאפשר בשנים הקרובות קליטה של עשרות בתר-דוקטורנטים מצטיינים במקצועות ה- STEM (מדעים וטכנולוגיה) בישראל.

גובה המלגה לכל פוסט דוקטורט הוא 100 אלף דולרים לשנתיים. המלגה תיועד בין השאר למימון דמי קיום, מגורים, מסגרות חינוך לילדים, טיסות ועוד. במידת הצורך ניתן יהיה להרחיב את המלגה לשנתיים נוספות.  סך התקציב יעמוד על כ- 11 מיליון דולרים על פני 4 שנים (חלוקה שווה בין ות"ת ומכון צוקרמן).

 

בות"ת ובמכון צוקרמן מסבירים כי התוכנית תאפשר לטובי המוחות הצעירים בארה"ב וקנדה ללמוד מהניסיון והידע שקיים בישראל, ובמקביל לפתח ולהעשיר את המחקר הישראלי בתחום ה- STEM. כמו כן, בראיה ארוכת טווח תסייע התוכנית לחיזוק השותפות בין ארה"ב לישראל, והתוצאה תסייע לשינוי לא רק ביעבודתם של החוקרים המורבים בתוכנית, אלא גם בדרך בה ארה"ב וישראל ניגשות לשיתוף-פעולה בכל התחומים המדעיים. בהתאם לאישור ות"ת התכנית תצא לדרך בשנת תשע"ט. כמו כן לצורך בחירת המלגאים, הוקמה ועדת שיפוט אשר תבחר את הבתר-דוקטורנטים בהתאם לקריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית, איכויות אישיות ומנהיגות מדעית.

 

התכנית להגדלת הבתר דוקטורנטים בישראל היא נדבך בתכנית הרב שנתית של ות"ת לקידום נושא הבינלאומיות, והיא מצטרפת לנדבך נוסף בתכנית שאושר באחרונה על ידי ות"ת להקמת תשתיות במוסדות לקליטה של סטודנטים מצטיינים בינלאומיים. על פי התכנית, ות"ת תקצה בשנה הקרובה 5 מיליון שקלים לטובת פיתוח אסטרטגיות מוסדיות בנושא הבינלאומיות, בניית אתר אינטרנט בינלאומי בשפה האנגלית, מערכות מחשוב לרישום וניהול סטודנטים בינלאומיים, הסבה של קורסים/ תכניות לשפה האנגלית, הכשרת המרצים להוראה באנגלית, פיתוח מעטפות תמיכה ושילוב לסטודנטים בינלאומיים, בניית מערכי מיתוג ושיווק ועוד.

 

בהקשר זה יאמר כי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית. חיזוק הבינלאומיות נועד להעלות את הרמה והתחרותיות של האקדמיה הישראלית על ידי קליטה של חוקרים מצטיינים מחו"ל וחיזוק המוניטין הבינלאומי של המוסדות בישראל. מעבר לכך, לקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה ישנה חשיבות רבה לא רק בהיבט האקדמי, אלא גם בהיבטים המדיניים (קשרים דיפלומטיים עם מדינות זרות), חברתיים וכלכליים.

 

על פי הנתונים העדכניים, שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים בישראל עומד על כ- 1.4%, שיעור זה נמוך משמעותית מממוצע מדינות ה- OECD העומד על 9%. במל"ג מסבירים כי הדבר נובע בין היתר מכך שמרבית המוסדות בישראל אינם ערוכים לקליטה של סטודנטים בינלאומיים, לרוב הטיפול בסטודנטים אלו לוקה בחסר ומקשה על הסטודנטים הזרים.