20/12/2012

פורסם "קול קורא" להשתתפות המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בתכנית לעידוד בניית קורסי קיץ עבור סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו

במסגרת התכנית לקידום שיתוף פעולה אקדמאי עם המדינות הודו וסין, אנו שמחים לפרסם את ה"קול קורא" להשתתפות המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בתכנית לעידוד בניית קורסי קיץ שיילמדו במדינת ישראל עבור סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו.

 

מצ"ב ה"קול הקורא".

 

לפרטים נוספים