23/12/2012

פורסם "קול קורא" לשנת 2013, להגשת בקשות תמיכה מהקרן לקידום מדעי הרוח

 

במסגרת פעילות הקרן לעידוד מדעי הרוח אנו שמחים לפרסם "קול קורא" לשנת 2013 להגשת בקשות תמיכה מהקרן לקידום מדעי הרוח.

הקרן הינה יוזמה משותפת של יד הנדיב והועדה לתכנון ולתקצוב (ות”ת) של המועצה להשכלה גבוהה, הפועלת לקידום תחום מדעי הרוח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

מצ”ב ה”קול הקורא“.

 

לפרטים נוספים