דו"חות הערכה בנושא פיזיותרפיה

החלטת המל"ג 

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 5.7.2011:

יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע להערכת איכות הלימודים בפיזיותרפיה – דיווח

"המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבותיה ביום 13.9.10, 5.6.11, בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפיזיותרפיה באוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה ורושמת לפניה כי המוסדות יישמו את המלצות הוועדה להערכת איכות."

החלטת מל"ג 5.7.11


המרכז האוניברסיטאי אריאל – החלטת מל"ג 29.1.08החלטת מל"ג 22.6.10


אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג 29.1.08


אוניברסיטת חיפה – החלטת מל"ג 29.1.08


אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג 29.1.08