הערכת איכות

פילוסופיה כללית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

פילוסופיה כללית - חוות דעת על הדוח הכללי, מעקב - חוות דעת

פילוסופיה כללית - חוות דעת כללית על מצב המקצוע בישראל, מעקב - חוות דעת

פילוסופיה כללית - החלטת המועצה להשכלה גבוהה מ- 29.1.13, החלטת מל"ג- מעקב

דוח ועדה כללי – אנגלית, דוח הוועדה

החלטת מל”ג 27.04.10, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בן-גוריון - פילוסופיה כללית, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על אוניברסיטת בן גוריון - פילוסופיה כללית , מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

חוות דעת על אוניברסיטת בר-אילן - פילוסופיה כללית , מעקב - חוות דעת

תגובת אוניברסיטת בר-אילן - פילוסופיה כללית, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

תגובת אוניברסיטת חיפה - פילוסופיה כללית, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת על אוניברסיטת חיפה - פילוסופיה כללית, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב

תגובת אוניברסיטת תל-אביב - פילוסופיה כללית , תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על אוניברסיטת תל אביב - פילוסופיה כללית, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת האוניברסיטה העברית - פילוסופיה כללית, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת על האוניברסיטה העברית - פילוסופיה כללית, מעקב - חוות דעת