הערכת איכות

פיסיקה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 20.12.11, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 29.7.08, החלטת מל"ג

The General Report, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

החלטת מל”ג 23.07.2013 – פיזיקה, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי לב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

מכון ויצמן למדע

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 13.5.08, החלטת מל"ג

מכון ויצמן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום