דו"חות הערכה בנושא פיסיקה

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת הלימודים בפיזיקה

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 9.6.13 ומחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את הדיווחים שהגישו המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית ובית הספר הגבוה לטכנולוגיה.
  2. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות וועדת המעקב ייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא אשר יתקיים בשנת הלימודים תשע"ד-תשע"ה.

החלטת מל”ג 23.07.2013 – פיזיקה


אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג 13.5.08


אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל"ג 13.5.08


אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג 13.5.08


האוניברסיטה העברית – החלטת מל"ג 13.5.08


הטכניון – החלטת מל"ג 13.5.08


בית הספר לטכנולוגיה – החלטת מל"ג 13.5.08


מכון ויצמן – החלטת מל"ג 13.5.08