19/11/2012

פנייתו של שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, גדעון סער, לראשי המוסדות להשכלה גבוהה בשל מבצע "עמוד ענן"

שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה גדעון סער בפנייתו לראשי המוסדות להשכלה גבוהה: "הקלו עם הסטודנטים שגויסו למילואים בשל מבצע "עמוד ענן"

 

שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, גדעון סער, פנה לנשיאי ומנכ"לי המוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ והנחה אותם להקל ככל הניתן עם הסטודנטים אשר גויסו למילואים בשל מבצע "עמוד ענן".

 

בפנייתו לראשי המוסדות מציין השר סער שכחלק מהמבצע גויסו סטודנטים רבים לשירות מילואים, דבר המחייב את הירתמות כולם לסייע להם על מנת שלימודיהם לא ייפגעו.

 

במכתבו מנחה השר סער להקפיד ולמלא אחר כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012, אשר פורסמו בתאריך 12.6.2012, וללכת ככל האפשר לקראת הסטודנטים המשרתים במילואים.

 

רצ"ב:

–  פניית השר סער לראשי המוסדות

–  כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב-2012 (קובץ PDF)

–  כללי זכויות הסטודנט המשרת במילואים (מתוך המאגר המשפטי הישראלי – נבו הוצאה לאור)