דו"חות הערכה בנושא פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

החלטת מל"ג

יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ב-8.8.13 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' סוזאן אנדרסון, פרופ' ברברה טברסקי ופרופ' נח לוין-אפשטיין על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתם.
  2. השלמת היישום של כלל הנושאים שעלו בדוחות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות ובחוות דעת הסוקרים במוסדות הבאים תיבחן במסגרת סבב ההערכה הבא של התחום: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל- אביב, אוניברסיטת בן- גוריון, האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, אוניברסיטת אריאל, המרכז האקדמי רופין ומכללת תל- אביב-יפו.
  3. לאור חוות דעת הסוקרים בנוגע למכללה האקדמית נתניה, תימשך בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במוסד זה על ידי הסוקרים.

החלטת מלג מעקבים פסיכולוגיה ומדעי התנהגות 15.10.13


המרכז האוניברסיטאי אריאל – דוח הוועדהתגובת המוסדאוניברסיטת אריאל בשומרון – חוות דעת


אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה, תגובת המוסדאוניברסיטת בן גוריון בנגב – חוות דעת 


אוניברסיטת בר-אילן – דוח הוועדהתגובת המוסד, אוניברסיטת בר אילן – חוות דעת


אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה, תגובת המוסדאוניברסיטת חיפה – חוות דעת


אוניברסיטת תל-אביב – דוח הוועדהאוניברסיטת תל אביב – חוות דעת


האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה, האוניברסיטה העברית בירושלים – חוות דעת


האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה, תגובת המוסד, האוניברסיטה הפתוחה – חוות דעת


הטכניון – דוח הוועדה, תגובת המוסדהטכניון – חוות דעת


מכללת נתניה – דוח הוועדה, תגובה לחוות דעת סוקר, המכללה האקדמית נתניה – חוות דעת, חוות דעת 2 סוקרים – נתניה


המכללה האקדמית תל-אביב יפו – דוח הוועדה, המכללה האקדמית של ת"א יפו – חוות דעת, תגובת המוסד


המכללה למינהל – דוח הוועדה


המרכז האקדמי רופין – דוח הוועדההמרכז האקדמי רופין – חוות דעת