הערכת איכות

פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח הוועדה המשותפת של המל'ג ומשרד הבריאות-פסיכולוגיה, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג מיום 24.7.2012 , החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מלג מעקבים פסיכולוגיה ומדעי התנהגות 15.10.13, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מלג 2.2.10, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 5.7.11, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 27.04.10, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת אריאל בשומרון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון בנגב - חוות דעת , מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר אילן - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל-אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

האוניברסיטה הפתוחה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה הפתוחה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית נתניה

החלטת מלג 08.07.14 נתניה, החלטת מל"ג- מעקב

תגובה לחוות דעת סוקר, תגובת המוסד- מעקב

מכללת נתניה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת 2 סוקרים - נתניה, מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית נתניה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

המכללה האקדמית תל-אביב יפו - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המכללה האקדמית של ת"א יפו - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המסלול האקדמי של המכללה למנהל – החלטת מל"ג מיום 15.10.13 , החלטת מל"ג- מעקב

המכללה למינהל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המרכז האקדמי רופין

המרכז האקדמי רופין - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המרכז האקדמי רופין - חוות דעת, מעקב - חוות דעת