18/12/2013

פרופסור מנואל טרכטנברג: קבלת ישראל כחברה ב CERN מהווה נקודת ציון דרמטית לעתידו של המחקר המדעי בישראל

מועצת CERN הנמצאת בז'נווה החליטה הערב לקבל את מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון האירופי. במועצה חברות 20 מדינות מאירופה וההחלטה על קבלת ישראל התקבלה פה אחד. יצוין כי מדענים ישראלים היו פעילים ב-CERN עוד מ-1991, ושמשנת 2011 נמצאת ישראל במעמד של חברה נלווית (Associate) בארגון. ישראל היא המדינה הראשונה שנמצאת גיאוגרפית מחוץ לאירופה המתקבלת כחברה מלאה.

משמעות החברות המלאה היא שילובם של נציגים ישראלים בוועדות המנהלות של הארגון, השפעה על מדיניות וכיווני המחקר של CERN ועל חלוקת המשאבים של הארגון. בנוסף החברות תאפשר לחוקרים ישראלים לגשת לקרנות ומענקים נוספים לביצוע מחקרים ולקבל נגישות טובה יותר למעבדות ומתקנים מתקדמים, וכן לתעשיות ישראליות לגשת למכרזים נוספים הקשורים בבניית ותחזוק המאיץ. 

 

בעקבות קבלתה לארגון תשתתף מדינת ישראל בתשלום דמי חבר בסך של כ-12.2 מיליון פרנקים שוויצרים בשנה, שימומנו, בהתאם להחלטת הממשלה (שהתקבלה באפריל 2011), על ידי הגורמים הבאים:

הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה – 52.0%; משרד הכלכלה – 17.0%; משרד המדע והטכנולוגיה – 7.0%; משרד החוץ – 7.0%; משרד ראש הממשלה – 10.0%; ומשרד האוצר – 7.0%.

פרופסור מנואל טרכטנברג, יו"ר הות"ת, בירך הערב על קבלתה של ישראל וציין כי זוהי נקודת ציון דרמטית להמשך קידומו של המחקר המדעי בישראל. לדבריו, כעת תהנה הקהילה המדעית בישראל מנגישות טובה יותר מאשר בעבר לידע ולתשתיות המדעיות המתקדמות הקיימות ב-CERN, והדבר יוביל בהמשך לחזוק הקשרים המדעיים הכוללים בין ישראל ובין הקהילה האירופית. פרופסור טרכנטברג ציין כי זוהי עוד תעודת כבוד למחקר הישראלי, אשר הגיע למקום מוביל עולמית בתחום הפיסיקה של החלקיקים, כמו גם בתחומים נוספים.

 

יצוין כי מזה שנים, נוטלת ישראל חלק במספר פרויקטים ותכניות מדעיות וטכנולוגיות ספציפיות הפועלות במסגרת CERN, בגינן משקיעה ישראל כיום כ- 3 מיליון פרנקים שוויצריים בשנה בעבור השותפות, ומשאבים נוספים בפיתוח תחום המחקר בארץ. ראוי לציין כי במאי 2013 חנכה ות"ת מרכז מצוינות (I-CORE) בתחום החלקיקים והאסטרו-חלקיקים בשותפות מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון.