21/11/2012

פרופ' רחל קלוש – הטכניון

רחל זכתה בפרס על הפעילות החברתית קהילתית המסייעת להרחבה ולהעמקה של המסגרת האקדמית הנדרשת לצורך הכשרת אנשי מקצוע בתחומי תכנון ואדריכלות בתוך עולם חברתי משתנה.

אדריכלות ותכנון קשורים מאז ומתמיד לתהליכים של שינוי וליצירה של סדרים חברתיים חדשים. על פיתוח והוראה של קורסים רלוונטיים המעודדים מחשבה ביקורתית על תפקיד מערכת התכנון בכלל והמתכנן בפרט בקידום שוויון וצדק חברתי. הקורסים מקנים לסטודנטים מיומנויות וניסיון מעשי בתכנון קהילתי, תוך מעורבות עם תושבים ועם ארגונים הפועלים לקידום שוויון וצדק חברתי. ההוראה משולבת בעבודת שטח בעיקר עם קהילות בחיפה. כמו רוב המרחב בישראל, חיפה משותפת לאוכלוסיות ולתרבויות שונות ויש בה מאבק בין אינטרסים רבים.

 

הפעילות נתנה בסיס להעצמה של הסטודנטים והקהילות כאחד והעלתה את מודעות הקהילה האקדמית והמקצועית, לחשיבות התכנון המשותף. רבים מהפרויקטים של הסטודנטים אומצו על ידי הארגונים או הקהילות עמן הם עבדו והצליחו להתניע תהליכים ברמה העירונית והשכונתית.