14/02/2021

פרופ' שלמה גרוסמן ז"ל

הנהלת מל"ג/ות"ת וסגל העובדים משתתפים בצערה של משפחת גרוסמן על פטירתו של פרופ' שלמה גרוסמן ז"ל - יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב בין השנים 2003-2009.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.