26/09/2016

קול קורא – קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה – תשע"ז

 

בתחילת שנת 2011 הוקם צוות בראשות פרופ' רבקה כרמי על מנת לבחון את מצבן של נשים בסגל האקדמי בישראל. בעקבות דיון ראשוני במל"ג ובוות"ת בנושא, התבקש הצוות לערוך עבודה מעמיקה לבחינת הנושא ולהציע יוזמות לשיפור המצב. הצוות איתר חסמים חברתיים, תרבותיים וטכניים  המקשים על קידומן של נשים באקדמיה.

 

בהמשך למסקנות של צוות כרמי ובמטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום הנשים בסגל האקדמי, הוחלט על הקמת ועדת היגוי משותפת למל"ג/ות"ת, בראשות פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים דאז, אשר תעבוד בתיאום גם עם הוועדה העוסקת בקידום נשים באקדמיה של המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

 

ביולי 2015 הוציאה הוועדה דו"ח המלצות ונספח תמונת מצב לגבי קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה. דוח זה שם את הדגש על שלושת המוקדים הבאים:

  • הכוונת נשים למחקר אקדמי, לרבות הגדלת מספר מלגות הצטיינות, ושיפור תהליכי חניכה במהלך הדוקטורט.
  • גיוס נשים לסגל האקדמי הבכיר, לרבות גיוס פרואקטיבי והכשרה מגדרית של ראשי ועדות הגיוס וראשי מחלקות.
  • קידום נשים בסגל האקדמי הבכיר – תמרוץ המוסדות לטיפול בנושא, ימי עיון וסדנאות, בקרב בעלי תפקידים במוסדות ועוד.

 

על בסיס המלצות ועדת כרמי וועדת ארנון החליטה ות"ת בישיבתה מתאריך 1.7.2015 להשתתף, בשלב ה"התנעה", בתקצוב פעילות היועצות במוסדות המתוקצבים וכן להקצות תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום נשים, כמפורט בקול קורא זה.