11/05/2014

קרן המלגות "אירתקא" לסטודנטים ערבים לתואר ראשון יוצאת לדרך

• יוענקו כ -650 מלגות בהיקף כולל של 6.5 מיליון ₪ לשנה

• הקרן תלווה את הסטודנטים הזכאים עד לסיום התואר

• כ- 4,000 סטודנטים הגישו מועמדות

• טקס הענקת המלגות ייערך ביום שני ה 12 במאי בחיפה

 

קרן המלגות הייחודית מסוגה לסטודנטים ערבים לתואר ראשון יוצאת לדרך. במחזור הראשון לשנת תשע"ד יוענקו כ- 650 מלגות בגובה שכר לימוד מלא (10,000 ₪ לשנה) לסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים לתואר ראשון בשורה של מוסדות אקדמיים בארץ. הקרן תלווה את הסטודנטים הזכאים עד סיום תואר ראשון, שמשמעותו מימון של כ-80% מסך שכר הלימוד לתואר (בשנה הראשונה והשנייה 10,000 ₪ לכל שנה ובשנה השלישית/רביעית 5,000 ₪ לשנה- בהתאם לזמן התקני של התואר). יצוין כי בתוך כשלוש שנים היקף פעילות קרן המלגות יעמוד על כ – 18 מיליון בשנה.

 

 

טקס השקת קרן המלגות וחלוקת תעודות יתקיים ביום שני הקרוב, 12 במאי, במרכז הקונגרסים שבעיר חיפה. התכנית הינה פרי שיתוף פעולה של המועצה להשכלה גבוהה, משרד ראש הממשלה-הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, משרד החינוך, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו"ל.

 

 

 שר החינוך ויו"ר המל"ג הרב שי פירון: "קרן המלגות מהווה בשורה אמיתית לבוגרים רבים מהמגזר הערבי, אשר סיימו את מערכת החינוך הרשמית ולא יכלו לממש את יכולותיהם האישיות במערכת ההשכלה הגבוהה, בשל בעיות כלכליות. המלגה תהווה בעבור בוגרים רבים ומוכשרים גשר משמעותי, אשר יוביל אותם אל שערי האקדמיה לרכוש השכלה גבוהה. השכלתם האקדמית תגדיל בעבורם את מרחב ההזדמנויות להשתלב במשרות בכירות בשוק העבודה, להגדיל את יכולת ההשתכרות ולהתקדם בסולם החברתי".

 

 

פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה מסר כי מטרת התכנית הינה להעלות את שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון, אשר מתקשים במימון שכר הלימוד, תוך התמקדות בתחומים "מועדפים" הנדרשים לשוק העבודה ואשר המגזר הערבי מיוצג בו כיום באופן נמוך יחסית כגון: מקצועות ההי-טק וההנדסה, מדעים, כלכלה ואומנויות.

 

 

יש לציין כי רשימת הזכאים נקבעה על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים בראייה לאומית למשק ולחברה. קריטריונים אלה נקבעו על ידי ועדת היגוי אשר אמונה על תכנית המלגות, בה חברים אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ערבים ונציגי כל השותפים. בראש ועדת ההגוי עומד פרופ' אדריס תיתי ממכון ויצמן.

 

 

פרופ' טרכטנברג הוסיף כי יישום התכנית המקיפה תוביל למהפכה בקרב החברה הערבית בתחום ההשכלה הגבוהה ובהמשך השתלבות בשוק העבודה. לדבריו, הדבר יוביל לשדרוג משמעותי בלימודי ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי ובהמשך להשתלבותם בשוק העבודה.

 

 

אימן סייף, מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, דרוזי וצ'רקסי במשרד ראש הממשלה: "הנגישות להשכלה הגבוהה היא אחד המפתחות המרכזיים לפיתוח הכלכלי של החברה הערבית בישראל ולסגירת הפערים ותכנית המלגות תיתן לרבים שאינם יכולים להרשות לעצמם כלכלית את כרטיס הכניסה להשכלה הגבוהה בדגש על מקצועות מועדפים".

 

 

קרן המלגות הינה נדבך אחד מתוך תכנית מקיפה שגובשה במועצה להשכלה גבוהה והושקה במרץ 2013, אשר מסתכמת בסך של כ-300 מיליון ₪ למשך 6 שנים. מטרת התכנית הינה להגדיל את הייצוג של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה בדגש על איכות הקליטה והלימודים, על ידי מענה כולל ורציף לסטודנט הערבי, החל מהגדלת המודעות ללימודים לתואר ראשון, ייעוץ והכוון להשכלה גבוהה למתאימים וסיוע בהשתלבות בלימודי התואר הראשון וכלה בעידוד סטודנטים מצטיינים ללימודים בתארים מתקדמים או הכוון לתעסוקה הולמת, זאת תוך הרחבה של אפשרויות הקליטה וההשתתפות בחברה ובמשק הישראלים במגוון רחב של מקצועות ותחומי עניין.

 

 

במסגרת תקצוב המוסדות מתאפשר מענה לקשיים שונים בהם נתקלים סטודנטים ערבים המבקשים להיכנס לשערי האקדמיה דוגמת: תגבור שפתי, מיומנויות למידה, אוריינטציה אקדמית, הכנה תרבותית, חונכות חברתית ואקדמית, מלגות ועוד.

 

 

במסגרת גיבוש התכנית מופו חסמים של האוכלוסייה הערבית בדרך להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה, ובין השאר זוהה הצורך במתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים ממעמד סוציואקונומי נמוך המתקשים מסיבות אלה להיכנס בשערי האקדמיה. בהתאם לנתונים, הסטודנטים הערבים מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי; היצע המלגות וההלוואות העומד לרשותם לצורך מימון שכר לימוד ודמי קיום מצומצם ונמוך משמעותית מסטודנטים מהמגזר היהודי. בנוסף הצורך של הסטודנטים הערבים להשקיע בלימודים במיוחד בשנים הראשונות ללימודיהם אינו מאפשר עבודה במקביל.

 

 

קול קורא חדש להגשת בקשה לקבלת מלגת "אירתקא" לשנת הלימודים הבאה, תשע"ה יפורסם לסטודנטים בשבועות הקרובים.