12/07/2012

קרן הסיוע לסטודנטים – מועד אחרון להשלמת פרטים לצורך בקשה לקבלת סיוע בתשע"ב

קרן הסיוע מודיעה בזאת על הארכת המועד להשלמת פרטים/אישורים חסרים בטפסי הבקשה לקבלת מענק או הלוואה מקרן הסיוע לסטודנטים (לשנה"ל הנוכחית), עבור סטודנטים אשר קיבלו לאחרונה פנייה אישית ממשרד החינוך בנושא. את החסרים ניתן להשלים ולהמציא לחברת טלדור לא יאוחר מיום 25.7.2012.

 

טלפון לבירורים (בחברת טלדור): 08-6776032