25/02/2019

קרן הסיוע לסטודנטים –
מועד אחרון להשלמת פרטים לצורך בקשה לקבלת סיוע לשנה"ל תשע”ט

 

סטודנטים יקרים שימו לב!

קרן הסיוע מודיעה בזאת על הארכת המועד להשלמת פרטים/אישורים חסרים בטפסי הבקשה לקבלת מענק מקרן הסיוע לסטודנטים (לשנה”ל הנוכחית).

ניתן לשלוח את הבקשה עד יום שלישי  כ"א באדר א' תשע"ט 26.2.2019 בחצות (24:00) 

 edu.gov.il/Scholarships 

בהצלחה!

לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר בטלפון: 1700-505-885
נא לא לפנות למוקד סיסמאות