קרן מלגות לתואר ראשון – “אירתקא”

קרן המלגות הייחודית מסוגה לסטודנטים ערבים לתואר ראשון יוצאת לדרך. במחזור הראשון לשנת תשע”ד הוענקו 650 מלגות בגובה שכר לימוד מלא (10,000 ₪ לשנה) לסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים לתואר ראשון בשורה של מוסדות אקדמיים בארץ. הקרן תלווה את הסטודנטים הזכאים עד סיום תואר ראשון, שמשמעותו מימון של כ-80% מסך שכר הלימוד לתואר (בשנה הראשונה והשנייה 10,000 ₪ לכל שנה ובשנה השלישית/רביעית 5,000 ₪ לשנה- בהתאם לזמן התקני של התואר). יצוין כי בתוך כשלוש שנים היקף פעילות קרן המלגות יעמוד על כ – 18 מיליון בשנה.

לוגו

יש לציין כי רשימת הזכאים נקבעה על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים בראייה לאומית למשק ולחברה. קריטריונים אלה נקבעו על ידי ועדת היגוי אשר אמונה על תכנית המלגות, בה חברים אנשי אקדמיה, אנשי ציבור ערבים ונציגי כל השותפים. בראש ועדת ההגוי עומד פרופ’ אדריס תיתי ממכון ויצמן.

 

טקס השקת קרן המלגות וחלוקת תעודות התקיים ביום שני, 12 במאי, במרכז הקונגרסים שבעיר חיפה. התכנית הינה פרי שיתוף פעולה של המועצה להשכלה גבוהה, משרד ראש הממשלה-הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי, משרד החינוך, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו”ל.

 

הזמנה לכנס

הודעה לעיתונות

 

דברים עיקריים מפי הדוברים בכנס:

נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ז"ל: מספר על השיחות שלו עם התושבים במהלך הביקורים שלו בכפרים ערביים, ומסביר כי הנושא שמעניין היום את הילדים וההורים הוא חינוך: “אדמה אי אפשר להגדיל. אבל יבול של אדמה אפשר להגדיל. ומה שמגדיל יבולים, זה חכמה, זה ידע, זה השכלה. האדמה הגיעה לקצה יכולתה להצמיח, המדע רק התחיל לראשית יכולתו להצמיח ולגדול.”. הנשיא מציין כי החלום שלו “שכל אזרח בישראל – יהודי, ערבי, יהיה לפחות עם תואר BA”. ומסכם: “מה שאתם עושים ראוי לכל ברכה, ראוי להגדלה להרחבה. לפי דעתי זה יתן לכל אדם צעיר, יהודי או ערבי, לכל אישה צעירה, יהודייה או ערבייה, באמת לטעום טעם חיים אחר. של עצמאות, של השכלה, של הרחבת אופקים, של קיום בכח עצמך, גם של בטחון עצמי וגם של ידע”.

להלן דברי הפתיחה של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ז"ל:

 

שר החינוך הרב שי פירון פותח בהבהרה: “אני לא חושב שהבסיס לפעולה החשובה שנעשית היום הוא בסיס כלכלי. בבסיס עומד אינטרס מוסרי” ומוסיף: “לא יעלה על הדעת שמדינה תצהיר על עצמה כמדינה דמוקרטית, לא יעלה על הדעת שמדינה תרצה לראות עצמה כחברה מוסרית והיא תמנע מאחוזים גדולים כל כך באוכלוסייה למצות את הכישורים שלהם, לאפשר להם לרכוש השכלה ולבנות חיים של משמעות”. השר מציין כי מדובר בתחילתו של תיקון עוול היסטורי, ובפריצת דרך בנוגע למערכת היחסים בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית בישראל. השר מדגיש כי “הצעד הזה הוא צעד אחד מתוך מכלול של צעדים שאנחנו נוקטים עכשיו. בעיני, קידום והצלחה של תלמידי האוכלוסייה הערבית הוא אחד מהיעדים המרכזיים של משרד החינוך בקדנציה הנוכחית” ומפרט את השינויים המתוכננים: “מורים ערבים יהיו לא רק מורים לערבית. המעבר מבית הספר התיכון להשכלה גבוהה יהיה חלק יותר. השפה העברית ללא פגיעה בזהות שלכם- מפתח הכרחי וחיוני לבוגרי החינוך הערבי בכלל החברה הישראלית, בעולם התעסוקה ועולם ההשכלה הגבוהה. צמצום פערים באמצעות השקעת משאבים יתרים – תקצוב דיפרנציאלי בחינוך היסודי.”.

לצפייה בדברי שר החינוך לחץ כאן

 

יו”ר ות”ת פרופ’ מנואל טרכטנברג מציין כי הקמת קרן המלגות הינה חלק מתכנית רב-שנתית כוללת שהכינה ות”ת להרחבת הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ולמעשה “פן אחד מתוך רצף גדול של עשייה”. ומציין כי “אנחנו עושים זאת מפני שאנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון, זה הדבר הצודק, הדרך למוביליות חברתית ביחד עם קידום אישי וסגירת פערים…עלינו להציע לכולם, לכל בני החברה הישראלית באשר הם הזדמנויות שוות תוך כדי שכל אחד מטפח את אופיו הייחודי. חברה שוויונית יותר, סולידרית יותר, מגובשת יותר אמיתית, ולא רק על הנייר “. פרופ’ טרכטנברג מודה לכל השותפים לעשייה ולכסף, ומסיים במילה אישית לצעירים “תרשו לעצמכם לחלום, תרשו לעצמכם לתת דרור לדמיון. לשאוף לגדולות. זו זכותכם כצעירים במאה ה-21. חובתנו להסיר מכשולים מהדרך שלכם, להבטיח שוויון הזדמנויות אמיתי, לאפשר לחלומות שלכם להתממש ולהפוך למציאות”.

לצפייה בדברי פרופ’ טרכטנברג לחץ כאן

 

יו”ר קרן המלגות פרופ’ אדריס תיתי מסביר שאירתקא- משמעותו בעברית “התפתחות וקידום במעמד ובדרגה”. פרופ’ תיתי מדגיש כי “מדובר בתמיכה מאסיבית לחינוך הגבוה בחברה הערבית והצ’רקסית ולכן היה מאוד חשוב שהכל יהיה שקוף.”. הוא מודה לחברי ועדת ההגוי ומציין את השיקולים שעמדו בבסיס כינונה: “היה חשוב לנו שחברי הועדה ייצגו בצורה אמתית את המגוונים השונים של החברה- גיאוגרפית,, דתית וגם ג’נדר – נשים עם גברים. היה חשוב אנשי ונשי אקדמיה, אנשי ונשי עסקים יחד עם נציגי ציבור וגופים ציבוריים. חשוב שהייצוג הנשי יהיה משמעותי ולא רק סימבולי.”. לסטודנטים הוא מבהיר כי מדובר במחזור הראשון ולכן “על סמך הניסיון של השנה הזו אנו נפיק לקחים ונשפר את תהליך הבחירה. למשל אנו בוחנים ומעדכנים מדיניות ותנאי המלגה.”.

לצפייה בדברי פרופ’ אדריס תיתי לחץ כאן

 

מנכ”ל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ’רקסי במשרד ראש הממשלה, מר איימן סייף מדבר על הפוטנציאל הכלכלי האדיר שטמון בקרב החברה הערבית “אנחנו היום 20% מהאוכלוסייה. התרומה שלנו לתמ”ג הוא רק כ- 8%. המשק הישראלי מפסיד עשרות מילארדי שקלים כתוצאה מזה שאנו לא שותפים לכלכה הישראלית. ואנו יכולים לתרום לכלכה הישראלית, ודרך אגב אנחנו גם רוצים לתרום יותר לכלכה הישראלית , לא צריך לשכנע אותנו..”. הוא מציין את ההצלחה של השנים האחרונות בגיוס תקציבים בהיקפים של כמעט 4 מיליארד שקלים בפיתוח חברתי-כלכלי בתוך הישובים הערביים אך עם זאת מודה כי “הצרכים של המגזר הערבי עדיין גדולים ולכן אנחנו עובדים על תכניות חדשות”. מר סייף מדגיש כי המסר של השותפים לקרן המלגות לצעירים הערבים הינו “להיכנס לתחומים שיש להם אחר כך ביקוש בשוק העבודה”..

לצפייה בדברי מר אימן סייף לחץ כאן

 

יו”ר מפעל הפיס מר עוזי דיין מפנה את תשומת לב הקהל: “שימו לב כמה אנשים טובים צריך בשביל לעשות דבר טוב. בשביל לעשות דבר רע מספיק אידיוט אחד…”. הוא מבהיר כי מפעל הפיס מעניק מלגות משמעותיות בהיקף של 50 מיליון שקל בשנה :”אנחנו מחלקים את הכסף שלנו שאנחנו נותנים 60% לחיילים ו- 20% למיעוטים…ככה עושים צדק. גם נותנים מצד אחד לאנשים שתורמים שנים לטובת המדינה וגם לא מקפחים את מי שמגיע לו בשביל לתת לו הזדמנות שווה”. ובהמשך פונה לסטודנטים: “אתם יוצאים למסע הזה, והוא לא מסע פשוט. יהיו בו מלא קשים ואתגרים”. ומבטיח: “אנחנו בשנה הבאה נכפיל את הכסף שאנחנו נותנים השנה ונשאר בתכנית הזאת כל הזמן”.

לצפייה בדברי מר עוזי דיין  לחץ כאן

 

נציג הפדרציה היהודית בניו יורק והקרנות הפילנטרופיות השותפות מר אורי לוונטר רוברטס מסביר למה אכפת ליהודים בחו”ל החינוך בחברה הערבית: “מי שרוצה לראות מדינת ישראל חזקה חייב לדאוג לחזק את כל חלקי האוכלוסייה. התנאי למדינה משגשגת הוא חברה ערבית משגשגת, כמו גם פריפריה משגשגת ואוכלוסייה חרדית משולבת, ובקיצור השקעה ומתן הזדמנות שווה לכל חלקי האוכלוסייה” אבל מוסיף כי עבור רבים ביהדות ארה”ב זו לא הסיבה היחידה: “היהודים בארה”ב יודעים טוב מאד, ואני חייב להגיד- הם יודעים את זה יותר טוב בהרבה מהיהודים שנולדו בישראל, מה המשמעות של להיות מיעוט דתי… מה המכשולים והמחסומים שאיתם צריך להתמודד מי שאינו בן הדת או התרבות השלטת. ומנגד כיצד קהילה יכולה לפרוח ולשגשג כדי לקבל תנאים שווים מהמדינה”.

לצפייה בדברי מר אורי לוונטר רוברטס  לחץ כאן

 

חבר ועדת ההגוי פרופ’ חוסאם חאייק מהטכניון מעביר בהרצאתו מסר לסטודנטים: “צריך לחשוב “מחוץ לקופסא” בראש פתוח. להיכשל זה לא בושה. בושה זה לא ללמוד מהכישלון”. ומוסיף: “היום זה לא בושה לחלום. צריך להיות עם ראש פתוח כדי לקחת את החלום שלנו שאנחנו צריכים…צריך לעבוד בכדי להביא את החלום למציאות. אז צריך להחזיר את ההשקעה לחברה ולקהילה. ערך חשוב שאסור לשכוח אותו. לא צריך להשאיר את הידע בסתר”.

לשמיעת הרצאתו של פרופ’ חוסאם חאיק  : “מצוינות באמצעות חקר – המקרה של מערכות חישה מלאכותיות ברפואה”

 

סגן יו”ר ות”ת פרופ’ פייסל עזאיזה מסכם: “חלום לבד לא מספיק, צריך עבודה קשה, נשימה ארוכה, התנהלות נכונה”. ומציין כי הקרן אינה לשנה או שנתיים: “כולי תקווה שהקרן הזאת תהיה קרן לא רק לחומש הזה. נבטיח (ואני הרבה מדבר על זה) את החומש הבא”. פרופ’ עזאיזה מסיים באיחולים וציפיות לסגל ולסטודנטים: “אנחנו מאחלים גם לחוסאם וגם לפרופסורים רבים שיושבים אתנו כאן שאנחנו נתחיל לקבל את הפירות של המסעות שלהם דרך פרסי נובל שאנחנו מאחלים לכולכם לזכות בהם…ולסטודנטים שלנו ולזוכים במלגה היום – אתם השגרירים ואתם השותפים לנו בשינוי. ואתם לא לבד…מסתכלים עליכם בעיניים פתוחות. אותם סטודנטים שהתחילו את המסע שלהם השנה, במסלול האקדמי שלהם, ואנו מצפים מכם גם אחריות וגם שותפות וגם לתת לקהילה שאתם וכולנו באים מתוכה”. ומסיים באיחול: “מברוק ובהצליחה בלימודים שלכם ובבניית הקריירה המקצועית שלכם”.

לצפייה בדברי פרופ’ פייסל עזאיזה לחץ כאן

 

הסרט:  לשבור את תקרת הזכוכית

רשימת הזוכים