21/11/2012

רותם אילן – אוניברסיטת תל-אביב

רותם זכתה בפרס בגין התנדבותה עם ילדי עובדים זרים.

רותם נאבקת נגד גירושם של הילדים שעונים על הקריטריונים של החלטת הממשלה להענקת מעמד, דאגה סוציאלית, משפטית וקהילתית למשפחות שזקוקות לכך, ליווי אישי של המשפחות והילדים בתהליך רכישת המעמד בישראל, משמשת כגשר בין הקהילה הזרה לממסד, מארגנת אירועי כיף וציון חגים לילדים. בזכות המאבק של רותם 700 משפחות הגישו בקשה למעמד בישראל, ובמקום להיות מגורשות הן עומדות לקבל תושבות קבע במדינה. הפעילות הציבורית של רותם הביאה לכך שאוכלוסיית מהגרי העבודה וילדיהם, שהייתה עד כה אוכלוסייה "שקופה" בשולי החברה, הפכה לאוכלוסייה נראית ונוכחת בסדר החברתי בישראל.

 

סיקור קבלת תעודת ההצטיינות ומענק ההוקרה באתר של אוניברסיטת תל אביב