רישום ליום העיון וסדנת עבודה בנושא "אנגלית לרמה אקדמית"

יום ד',  כ"ט שבט תשע"ח, 14.02.18

מרכז הכנסים "משכנות שאננים", ירושלים.

* ליום זה מוזמנים ראשי המוסדות, ראשי המחלקות לאנגלית למטרות אקדמיות ונציג נוסף מטעם המחלקה

(עד שני משתתפים מכל מוסד, ההנהלה מוזמנת להשתתף כאורח שלישי מהמוסד בחלק הראשון של היום).