רישום לכנס

3

יום עיון לחברי מל”ג וות”ת בנושא למידה דיגיטלית

הכנס יתקיים ביום שלישי כ”ב בטבת תשע”ח ה- 09.01.2018 

באולם הישיבות של מכון ון ליר, קומה 2

רח’ ז’בוטינסקי 43, ירושלים

סדר יום

 

רישום ליום העיון

יום עיון