24/02/2021

רפורמה בהכשרת המורים והגננות בישראל

 • ברפורמה: תכנית חדשנית ללימודי תואר ראשון ושני בהוראה בתוך 5 שנים וקיצור משך הלימודים לתואר ראשון מ- 4 ל- 3 שנים
 • עוד בשינויים: הכפלת שעות ההכשרה המעשית במוסדות החינוך

יו"ר המל"ג, השר יואב גלנט: "חינוך ילדי ישראל מוצב בראש סדר העדיפויות הלאומי וכדי להבטיח את הצלחתם, אנחנו משביחים את איכות ההוראה באמצעות הכשרתם של צוותי החינוך וההוראה. למסקנות ועדת ודמני-ענבר תרומה חשובה ומשמעותית בהשגת היעד של הכשרה מיטבית ברוח התקופה ובהתאמה לאתגרי העולם הדיגיטלי. מדובר בבשורה משמעותית עבור הסטודנטים והסטודנטיות להוראה אשר מהווים את דור העתיד של מערכת החינוך במדינת ישראל".   

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  אישרה אתמול (ג' 23.2.21) את המתווה החדש שגובש על ידי ועדת מומחים ל"בחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל". למוסדות המכשירים תהיה האחריות והאוטונומיה האקדמית לתכנון ויישום ההכשרה כך שישקפו את החזון, האידיאולוגיה, הערכים והצרכים הרלוונטיים.

 תכניות ההכשרה יבטיחו הכשרה רלוונטית ועדכנית, כל המורים בחינוך היסודי יוכשרו במסגרת חוג ייעודי חדש ליסודי שיכלול לצד אוריינות שפתית, היבטים של חינוך כיתה, הכלה והשתלבות ומבחר מקצועות היסודי.  בנוסף, כל תכנית תחויב להביא לידי ביטוי הכשרה שמשלבת ילדים עם צרכים מיוחדים לצד מניעת גזענות ולימודי מגדר. למוסדות להשכלה גבוהה יינתנו שלוש שנים ליישום המתווה.

הוועדה בראשות ד"ר רבקה ודמני-שאומן ופרופ' עפרה ענבר פעלה קרוב לשלוש שנים בשיתוף עם אגף ההכשרה האקדמית ועם מינהל עו"ה במשרד החינוך. במסגרת עבודתה היא דנה ברכיבים שונים שיש לעדכן בתוך מתווה ההכשרה הקיים, לרבות בחינה מעמיקה של מבנה תכניות הלימודים להכשרת מורים וגננות במטרה להכין את המורים והגננות לקדם שינוי עמוק במבנה,  בצורה ובמטרות הלמידה במערכת החינוך.

דו"ח הוועדה המליץ על שורת רפורמות בהכשרת המורים בישראל, וביניהן, מעבר של הכשרה להוראה במסלול חמש שנתי לתואר שני ובמסגרתו קיצור משך הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" מארבע שנים לשלוש שנים.

במטרה להכשיר עובדי הוראה מקצועיים בזרמי החינוך השונים, בעלי ידע דיסציפלינארי מוצק לצד יכולת פדגוגית גבוהה, והכרות מעמיקה עם הצרכים האישיים, החברתיים, והרגשיים של כל תלמיד ותלמידה.

המתווה החדש כולל, בין היתר, את העקרונות הבאים:

 1. למוסדות המכשירים תהיה האחריות והאוטונומיה האקדמית לתכנון ויישום ההכשרה כך שישקפו את החזון, האידיאולוגיה, הערכים והצרכים הרלוונטיים.
 2. בניית תוכניות להכשרה להוראה יתאפיינו בלמידה בסביבות דינמיות, משולבות בטכנולוגיות אינטראקטיביות והכשרה המותאמת למורכבות של מקצועות העתיד ולסביבת העבודה המשתנה.

 דוגמאות לחידושים הנגזרים מעקרונות הדו"ח:
מסלולי הלימוד והקבלה

 • תהליך קבלה ללימודים יכלול: בחינה של היכולות החברתיות, ההתנהגותיות והרגשיות של המועמדים, ולא רק של ההישגים הלימודיים.
 • סטודנטים באוניברסיטאות שמעוניינים ללמוד לתעודת הוראה במסגרת לימודיהם יוכלו לעשות זאת כבר מהשנה השנייה ללימודים, ולא מהשנה השלישית כפי שמתאפשר כיום. לצד זה, יוכלו האוניברסיטאות להציע חוג גם בחינוך היסודי.

הכשרת מורים בחינוך היסודי

 • יינתן דגש רב יותר על כלים ומיומנויות הנחוצים למורים לעתיד בבואם להתמודד עם לימוד, חינוך ופיתוח של ילדים בכיתות א'-ו' ("המיומנויות הרכות") לצד הקניית ידע תיאורטי ומעשי של הוראת מקצוע.
 • מורים למתמטיקה במסלול היסודי ילמדו מתמטיקה כמחצית משעות התואר וזאת בנוסף ללימודי חינוך מתמטי.
 • מורים במקצועות האחרים במסלול היסודי ילמדו במסגרת דו ־ חוגית, כאשר חוג חובה הינו חוג חדש לחינוך יסודי והחוג השני יהיה לבחירת הסטודנט.

 התנסות מעשית

 • מספר שעות ההתנסות המעשית של הכשרת המורים והגננות יורחב באופן משמעותי.
 • בתי ספר יקבלו מטעם משרד החינוך תו איכות של עמיתי אקדמיה להכשרת מורים (בדומה לבית חולים אוניברסיטאי)

תכני הלימוד

 • יתווספו יחידות לימוד בנושאים כדוגמת "למידה חברתית רגשית (Social Emotional Learning – SEL)", חינוך לחיים משותפים בחברה רב תרבותית, מניעת גזענות והתמודדות עם סוגיות של מגדר, מיניות וקונפליקטים במסגרת הכיתה.
 • הכשרה להוראה בכל מסלול גיל תשלב הכשרה להוראת ילדים עם צרכים מיוחדים, לנוכח השילוב ההולך וגובר של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות.

יישום החידושים יושלם בתוך שלוש שנים, ואלו יבואו במקום החלטות קודמות שהתקבלו במל"ג בנושא הכשרה להוראה. המעבר להכשרה להוראה במסלול חמש שנתי לתואר שני ייעשה באופן מדורג.

סגן יו"ר המל"ג, פרופ אדו פרלמן: "אני מברך את הוועדה על סיום העבודה המקיפה והמקצועית. יישום ההמלצות יוביל להכשרה מיטיבה, מקיפה ומותאמת למסלולי הגיל ולהתמחויות הדיסציפלינריות השונות.  טיוב תוכניות ההכשרה להוראה ישליכו באופן ישיר על חינוך הילדים, שייחשפו לתכנים רחבים באמצעות טכנולוגיות חדשניות על ידי צוות חינוכי מיומן יותר".