04/12/2014

רפורמת הפסיכומטרי

 

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להבהיר כי בנושא תהליכי הקבלה ללימודים למוסדות להשכלה גבוהה ('רפורמת הפסיכומטרי') אין כל שינוי.

 

המועצה להשכלה גבוהה משוכנעת שהמוסדות יפעלו על פי המתווה שסוכם ועם פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים הבאה אשר תחל בעוד מספר שבועות יפרסמו האפשרות להתקבל על סמך תעודת בגרות וללא צורך בציון פסיכומטרי, בהתאם למתווים שנקבעו.