10/10/2021

שיא במספר המועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות

מספר המועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות עלה באופן די רציף עד אמצע שנות האלפיים שבהן הגיע מספרם לכ-39,400. לאחר מגמת ירידה שהסתיימה באמצע העשור הקודם, מספר הסטודנטים בשנים האחרונות החל לעלות באופן מתון, עד שבתשפ"א זינק מספר המועמדים לשיא של 43,910 – גידול של מעל 9,300 סטודנטים בהשוואה לתש"ף. 25,930 מתוך המועמדים לתואר ראשון התקבלו ולמדו, שיעור של כ-60%.

גם במכללות האקדמיות הגיע לשיא מספר המועמדים לתואר ראשון בתשפ"א ל-51,809, גידול של כמעט 4,000 בהשוואה לתש"ף. היחס בין מספר המועמדים שהתקבלו ולומדים לסה"כ מועמדים נמצא במגמת עלייה והגיע לכ-68% בתשפ"א. תחומי הלימוד המבוקשים ביותר המוצעים במכללות האקדמיות הם מדעי החברה, מקצועות מתחום ההנדסה, מנהל עסקים, משפטים ומדעי המחשב. משפטים ומנהל עסקים נלמדים ברובם הגדול במכללות החוץ תקציביות, ומרבית התכניות במדעי החברה, מדעי המחשב וההנדסה נלמדים במכללות המתוקצבות. חלקם של המועמדים באוניברסיטאות בתשפ"א בתחומים הנדסה – 22%, ומקצועות עזר רפואי – 10%, די דומה לחלקם של המועמדים לתואר ראשון במכללות האקדמיות: 19% ו-8% בהתאמה. לעומת זאת, בתחומים עסקים ומדעי הניהול ומשפטים חלקם של המועמדים למכללות האקדמיות גבוה יותר בהשוואה לחלקם באוניברסיטאות: עסקים ומדעי הניהול – 17% לעומת 5% ובמשפטים – 10% לעומת 5%.

הנתונים לגבי תחומי הלימוד שהיו מבוקשים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות בתשפ"א נותנים ביטוי מסוים למקצועות המבוקשים בשוק. מדד המשקף את עודף הביקוש בתחום מסוים הוא היחס שבין מספר המועמדים למספר המתחילים ללמוד את אותו התחום. בסעיף זה נפרט את תחומי הלימוד המבוקשים ביותר באוניברסיטאות בתשפ"א על פי מדדים אלו. הנתונים מוצגים בלוח הבא:

 

מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ויחס מועמדים למתקבל ולומד, תשפ"א

(לפי מקצועות לימוד נבחרים בעדיפות ראשונה)

  מועמדים התקבלו לעדיפות ראשונה יחס מועמדים למתקבל ולומד
מקצוע בעדיפות ראשונה – סך הכל 43,910 23,942 1.8
מזה: רפואה כללית 2,476 526 4.7
  ארכיטקטורה ובינוי ערים 818 286 2.9
  משפטים 2,334 992 2.4
  מקצועות עזר רפואיים 4,470 1,984 2.3
  הנדסת תעשיה וניהול 1,554 801 1.9
  מדעי המחשב 4,373 2,280 1.9
  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 2,912 1,599 1.8
  עבודה סוציאלית 1,153 626 1.8
  כלכלה 1,370 749 1.8
  פסיכולוגיה 2,249 1,376 1.6
  מנהל עסקים 579 416 1.4
  מדעי הרוח הכלליים 1,521 1,100 1.4

 

לצד העלייה הכללית במספר המועמדים, בשנת תשפ"א חלה עליה במספר המועמדים ברוב תחומי הלימודים. העליות הגבוהות ביותר במועמדים לתואר הראשון באוניברסיטאות נרשמו בתחומי הנדסה ואדריכלות ומדעי החברה. בתחום הנדסה ואדריכלות מספר המועמדים גדל מ-7,219 בתש"ף ל-9,478 בתשפ"א, כאשר עיקר העליה חלה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשיה וניהול (582 ו-502 מתוך עליה של 2,259 מועמדים בהתאמה). במדעי החברה מספר המועמדים גדל מ-6,757 בתש"ף ל-8,942 בתשפ"א, כשעיקר העליה (802 מתוך עליה של 2,185 מועמדים) נרשמה בפסיכולוגיה. כמו כן, נרשמה עליה בתחום מקצועות עזר רפואיים מ-3,369 בתש"ף ל-4,470 בתשפ"א, כאשר עיקר העליה היא בסיעוד (540 מתוך עליה של 1,101 מועמדים). גם בתחום המשפטים גדל מספר המועמדים מ-1,469 בתש"ף ל-2,334 בתשפ"א.

גם במכללות האקדמיות העליות הגבוהות ביותר במועמדים לתואר הראשון נרשמו בתחומי הנדסה ואדריכלות ומדעי החברה. בתחום הנדסה ואדריכלות מספר המועמדים גדל מ-8,271 בתש"ף ל-9,701 בתשפ"א, כאשר גם במכללות האקדמיות עיקר העליה חלה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת תעשיה וניהול (464 ו-328 מתוך עליה של 1,430 מועמדים בהתאמה). במדעי החברה מספר המועמדים גדל מ-10,716 בתש"ף ל-11,597 בתשפ"א, כשעיקר העליה (528 מתוך עליה של 881 מועמדים) נרשמה בכלכלה. כמו כן, נרשמה עליה במספר המועמדים בתחום המשפטים מ-4,368 בתש"ף ל-4,950 בתשפ"א ובתחום מקצועות עזר רפואיים מ-3,490 בתש"ף ל-4,011 בתשפ"א.