03/07/2016

שימוע ציבורי לקבלת הערות לתוכנית החומש של מל"ג/ות"ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

ב-26.7.2016 יערך שימוע ציבורי בע”פ לקבלת הערות הציבור לתוכנית החומש של מל”ג/ות”ת להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית.

 

לאור ריבוי הנרשמים לשימוע, יוארך הזמן שהוקצה לשימוע וההרשמה להצגת עמדות נסגרה.

 

ניתן לשלוח הערות בכתב לתוכנית החומש לדוא"ל Haredim.homesh@che.org.il