01/10/2013

שנת הלימודים האקדמית תשע"ד – מידע

שנת הלימודים האקדמית תשע"ד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל תפתח ביום ראשון ה- 13/10/2013.

יצוין כי בחלק מהמוסדות תתחיל שנה"ל האקדמית מספר ימים לפני או אחרי תאריך זה.

 

להלן תאריכי פתיחת שנה"ל במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים1:

 

האוניברסיטה העברית – 13/10/2013

הטכניון – 13/10/2013

אוניברסיטת ת"א – 13/10/2013

אוניברסיטת בר אילן – 13/10/2013

אוניברסיטת חיפה – 13/10/2013

אוניברסיטת בן גוריון – 20/10/2013

מכון ויצמן למדע – 20/10/2013

האוניברסיטה הפתוחה – 3/11/2013

בצלאל – 13/10/2013

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – 13/10/2013

בית ספר גבוה לטכנולוגיה-מכון לב ירושלים- 2/10/2013

שנקר – 13/10/2013

המרכז האקדמי רופין – 13/10/2013

מכללה אקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה – 13/10/2013

המכללה האקדמית של ת"א-יפו – 6/10/2013

המכללה האקדמית הדסה ירושלים – 21/10/2013

המכללה האקדמית עמק יזרעאל – 13/10/2013

המכללה האקדמית תל-חי – 13/10/2013

אפקה–המכללה האקדמית להנדסה בת"א – 6/10/2013

אוניברסיטת אריאל בשומרון – 13/10/2013

המכללה האקדמית ספיר – 13/10/2013

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון – 13/10/2013

מכון טכנולוגי חולון – 6/10/2013

המכללה האקדמית להנדסה בירושלים – 13/10/2013

המכללה האקדמית אשקלון – 13/10/2013

המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן – 13/10/2013

המכללה האקדמית צפת – 13/10/2013

המכללה האקדמית גליל מערבי – 13/10/2013

המכללה האקדמית אחווה – 3/10/2013

 

 

בשנת הלימודים האקדמית תשע"ד יפעלו בישראל 66 מוסדות להשכלה גבוהה:
7 אוניברסיטאות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה, 37 מכללות אקדמיות2, מהן 21 המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב, 16 מכללות שאינן מתוקצבות, ו- 21 מכללות להכשרת עובדי הוראה, המציעות מגוון תחומים ומסלולי לימוד.

 

המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי בתכנית על סמך בדיקות של תכנית הלימודים ובהסתמך על ועדה מקצועית המוקמת ע"י המועצה.

 

לחצו לצפייה ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג והמסלולים המאושרים בהם.

 

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ד הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים תשע"ג , מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין יולי 2012 ובין יולי 2013.

 

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתלמידי תואר שני לשנת תשע"ד יהיה בגובה 13,781 ₪, שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשע"ד יהיה בסך 10,198 ₪.

 

לחצו לצפייה במכתב בנושא גובה שכר לימוד 

 

במוסדות להשכלה גבוהה אשר אינן מתוקצבות ("פרטיות") שכר הלימוד אינו כפוף להחלטות הוועדות הציבוריות בנושא (ועדות וינוגרד ומלץ) ולכן אינו מפוקח.

 

להלן קישורים למספר אתרים שימושיים:

התאחדות הסטודנטים: http://www.nuis.co.il

מנוע חיפוש למלגות (הוקם על ידי התאחדות הסטודנטים ניתן לחפש מלגות על פי נתונים אישיים): http://tinyurl.com/milgot-nuis

מלגות:  http://www.universities-colleges.org.il/P32473

אתר המרכז קישורים נבחרים עבור סטודנטים: http://www.2net.co.il/old_2net/Students.html

דוחות הוועדות הציבוריות בנושא שכר לימוד: https://che.org.il/?page_id=789

 

 ———————————————————————–

1 התאריכים נמסרו על ידי המוסדות.

בשלב זה נתוניה של אריאל נכללים בנתוני המכללות האקדמיות וזאת על מנת לשמור על עקביות בנתונים ולאפשר השוואה בין השנים המוצגות בלקט הנתונים.