15/08/2012

שנת הלימודים תשע"ג במוסדות להשכלה גבוהה תפתח בתאריך 21/10/2012 בחלק מהמוסדות תתחיל שנה"ל האקדמית מספר ימים לפני או אחרי תאריך זה.

  

להלן תאריכי פתיחת שנה"ל במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (התאריכים נמסרו על ידי המוסדות) :

 

האוניברסיטה העברית – 21/10/2012

הטכניון – 22/10/2012

אוניברסיטת ת"א – 21/10/2012

אוניברסיטת בר אילן – 21/10/2012

אוניברסיטת חיפה – 21/10/2012

אוניברסיטת בן גוריון – 21/10/2012

מכון ויצמן למדע – 28/10/2012

האוניברסיטה הפתוחה – 14/10/2012

בצלאל – 21/10/2012

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – 21/10/2012

בית ספר גבוה לטכנולוגיה-מכון לב ירושלים- 21/10/2012

שנקר – 21/10/2012

המרכז האקדמי רופין – 21/10/2012

מכללה אקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה – 21/10/2012

המכללה האקדמית של ת"א-יפו – 21/10/2012

המכללה האקדמית הדסה ירושלים – 21/10/2012

המכללה האקדמית עמק יזרעאל – 21/10/2012

המכללה האקדמית תל-חי – 21/10/2012

אפקה–המכללה האקדמית להנדסה בת"א – 21/10/2012

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון – 21/10/2012

המכללה האקדמית ספיר – 21/10/2012

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון – 21/10/2012

מכון טכנולוגי חולון – 21/10/2012

המכללה האקדמית להנדסה בירושלים – 21/10/2012

המכללה האקדמית אשקלון – 21/10/2012

המכללה האקדמית כנרת בעמר הירדן – 21/10/2012

המכללה האקדמית צפת – 21/10/2012

המכללה האקדמית גליל מערבי – 21/10/2012

המכללה האקדמית אחווה – 21/10/2012

 

 

בשנת הלימודים האקדמית תשע"ג יפעלו בישראל כ-69 מוסדות להשכלה גבוהה: 7 אוניברסיטאות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה, כ-37 מכללות אקדמיות מהן 21 המתוקצבות על ידי הוועדה לתכנון ותקצוב, כ-16 מכללות לא מתוקצבות, וכ-24 מכללות להכשרת עובדי הוראה, המציעות מגוון תחומים ומסלולי לימוד.

 

המועצה להשכלה גבוהה מסמיכה את המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעניק תואר אקדמי בתכנית על סמך בדיקות של תכנית הלימודים ובהסתמך על ועדה מקצועית המוקמת ע"י המועצה.

 

להלן רשימת המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג והמסלולים המאושרים בהם.

 

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ג הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים תשע"ב , מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין יולי 2011 ובין יולי 2012.

שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתלמידי תואר שני לשנת תשע"ג יהיה בגובה 13,485 ₪, שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת תשע"ג יהיה בסך 9,979 ₪.

 

במוסדות להשכלה גבוהה אשר אינן מתוקצבות ("פרטיות") שכר הלימוד אינו כפוף להחלטות הוועדות הציבוריות בנושא (וועדות וינוגרד ומלץ) ולכן אינו מפוקח.

 

להלן קישורים למספר אתרים שימושיים:

 

התאחדות הסטודנטים

מנוע חיפוש למלגות (הוקם על ידי התאחדות הסטודנטים ניתן לחפש מלגות על פי נתונים אישיים)

מלגות

אתר המרכז קישורים נבחרים עבור סטודנטים

דוחות הוועדות הציבוריות בנושא שכר לימוד

 

עדכונים נוספים יימסרו במהלך הימים הקרובים.