05/04/2016

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט גיבש את רשימת מועמדיו למליאת המועצה להשכלה גבוהה

השר בנט, יו״ר המל"ג: "המועצה להשכלה גבוהה ממשיכה עם תשעה חברים וחברות חדשים, מבכירי האקדמיה הישראלית. מדינת ישראל זקוקה למועצה חזקה ופעילה שתחזק את המחקר, את שיתופי הפעולה ואת ההשכלה הגבוהה בישראל״.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט פנה היום לראשי המוסדות להשכלה גבוהה והארגונים המייצגים אותם (ור"ה, ור"מ, ול"מ ורמ"א) והודיעם על כוונתו להמליץ לממשלה להציע לנשיא המדינה למנות תשעה חברי מל"ג חדשים.

 

ברשימת המומלצים של השר בנט ישנם שבעה נציגים מקרב האוניברסיטאות, אחד מקרב המכללות המתוקצבות ונציגי ציבור אחד.

 

יצוין כי השר בנט גיבש את רשימת מועמדיו לאחר שפנה בשלב הראשון לוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) בבקשה לקבלת המלצות האוניברסיטאות על מועמדים בעלי מעמד בכיר בשדה ההשכלה הגבוהה, רשימה זו כללה 14 שמות (מתוכם שלוש נשים), יו"ר מל"ג פגש את כולם (מלבד אחד ששוהה בחו"ל), ובחר מתוכם 7 מועמדים, מתוכם כל שלוש הנשים שהומלצו.

 

כמו מכן, החליט השר בנט לבחור במועמד נוסף בעל מעמד בכיר בשדה ההשכלה הגבוהה במקום אחד מנציגי הציבור שסיים את חברותו במל"ג, ולהמליץ על מינויו של פרופ' אלי פולק ממכון וייצמן.

 

המועמד התשיעי, שבכוונת השר בנט להמליץ על מינויו הוא פרופ' אהרון קלרמן שהומלץ על-ידי ועד ראשי המכללות המתוקצבות (ור"מ), זאת, בין היתר, כדי לשמור במועצה על ייצוג הולם לכל סוגי המוסדות המוכרים להשכלה הגבוהה.

 

ראשי המוסדות להשכלה גבוהה אליהם פנה השר בנט נתבקשו להעביר את התייחסותם לשמות המועמדים המוצעים עד ליום 12.4.2016, לאחר מכן ימליץ השר לממשלה להציע לנשיא המדינה למנות את תשעת המועמדים לאחר קבלת אישורה של הוועדה לבדיקת מינויים בראשות כבוד השופטת בדימוס בלהה גילאור.

 

להלן שמות הנציגים המומלצים:

  1. פרופ' ישראל גלעד (האוניברסיטה העברית)
  2. פרופ' רוני פרידמן (האוניברסיטה העברית)
  3. פרופ' אילנה גוזס (אוניברסיטת תל אביב)
  4. פרופ' אביבה חלמיש (האוניברסיטה הפתוחה)
  5. פרופ' אדו פרלמן (הטכניון)
  6. פרופ' שפרה שגיא (אוניברסיטת בן גוריון)
  7. פרופ' חיים טייטלבאום (אוניברסיטת בר אילן)
  8. פרופ' אהרון קלרמן (נשיא מכללת צפת לשעבר)
  9. פרופ' אלי פולק (מכון ויצמן)