09/06/2015

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, השתתף היום לראשונה בישיבה משותפת של מליאת המל"ג וחברי הות"ת

 

שר החינוך נפתלי בנט, המשמש גם כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה השתתף היום לראשונה (יום שלישי 9.6) בישיבה משותפת של מליאת המועצה להשכלה לגבוהה וחברי הוועדה לתכנון ותקצוב, במהלכה סקרו חברי מל"ג וות"ת את הנושאים הנמצאים על סדר יומם.

 

השר בנט ציין בישיבה כי למדינת ישראל מערכת השכלה גבוהה מפוארת בעלת הישגים מרשימים בקנה מידה עולמי וכי עלינו לעשות הכל על מנת לשמר זאת. השר הציג את עקרי חזונו לשנים הקרובות הכולל התאמת מערכת ההשכלה הגבוהה ושילוב טכנולוגיות מתקדמות, השתלבות בפרויקט הלאומי "ישראל דיגיטלית", אשר יאפשר לאור שינוי דפוסי ההתנהלות בחברה הישראלית לציבור הסטודנטים להגביר את הלימודים מרחוק (MOOCS), להגדיל את שיתופי הפעולה הבין מוסדיים לקיום קורסים מקוונים ייחודיים. והגדלת הנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה במקביל לחיסכון משמעותי בעלויות הלימוד.

 

עוד הוסיף השר כי במסגרת תפקידו הקודם כשר הכלכלה נחשף לצרכי שוק העבודה של המשק הישראלי, וכי בתפקידו הנוכחי בכוונתו לקדם שורה של פעולות משלימות שיסייעו למשק ולחברה, בניהם עידוד הרחבת מספר הסטודנטים הפונים ללימודי מדעים והנדסה.

 

השר בנט ציין כי לאור הקשר הישיר הקיים בין שיפור ההישגים הלימודיים בתחומי המתמטיקה והמדעים בגיל התיכון להמשך הלימודים באקדמיה בתחומים רלוונטיים להשתלבות בשוק העבודה, יושם דגש על חיזוק תעודת הבגרות בתחומי המתמטיקה והמדעים לילדי ישראל כעוגן ליעד מרכזי שבכוונתו לקדם בקדנציה הנוכחית כשר החינוך.

 

השר בנט מסר כי הוא תומך בפלורליזם ותפיסות עולם רחבות יחד עם קידומם של נושאים יהודיים וציוניים המהווים חלק בלתי נפרד מההשכלה הגבוהה של סטודנט בישראל.

 

השר הודה לחברי המל"ג והות"ת על עבודתם הנאמנה למען קידום ההשכלה הגבוהה בישראל והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין כל הצדדים להגשמת מטרה נעלה זו. 

 

20150609_153520