08/03/2016

שר החינוך ויו"ר ור"ה מגבשים רשימה משותפת של חברים חדשים למועצה להשכלה גבוהה

סוכם בין הצדדים כי מספר נציגי האוניברסיטאות במועצה להשכלה גבוהה יעלה משישה לשבעה, שייבחרו מתוך הרשימה אותה העבירו לשר ראשי האוניברסיטאות

 

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט וראשי האוניברסיטאות (שבעה מתוך שמונה) סיכמו היום ביניהם על שורה של צעדים בנוגע למינוי חברי מל"ג חדשים. זאת בעקבות פרישתם של ששת חברי המל"ג, ומתוך אחריות לגורלה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ועל מנת לשמור על הרמה האקדמית הגבוהה של חברי מל"ג.

יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), פרופ' פרץ לביא, הגיש היום 8.3.16 לשר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, את רשימת שמותיהם של חברי המל"ג המועמדים למליאת המועצה להשכלה גבוהה מטעם האוניברסיטאות.

 

השר בנט הודה לפרופ' לביא ולראשי האוניברסיטאות על העבודה המשותפת, וציין כי מדובר ברשימה מכובדת, מקצועית וראויה. הרשימה כוללת אנשי אקדמיה מובילים בשדה ההשכלה הגבוהה,  אשר יוכלו לתרום לעבודת המל"ג ולוועדותיה השונות.

 

שר החינוך ויו"ר מל"ג נפתלי בנט: "הרשימה החדשה של חברי המל"ג מהאוניברסיטאות הינה מכובדת, מקצועית וראויה. נדאג להגדיל את מספר נציגי האוניברסיטאות במל"ג ולמנות בקרוב שבעה חברים חדשים במטרה להבטיח את הרציפות של עבודת המל"ג".

 

במסגרת השיח המשותף המתקיים עם האוניברסיטאות, הוחלט להגדיל את ייצוגן של האוניברסיטאות במליאת המועצה להשכלה גבוהה הנוכחית. השר בנט הודיע, כי בכוונתו למנות בקרוב שבעה חברים חדשים (במקום השישה שבחרו להתפטר) מקרב האוניברסיטאות שייבחרו מתוך הרשימה שהועברה על ידי יו"ר ור"ה. כמו כן, הודיע, כי בכוונתו למנות מועמד נוסף מטעם הציבור (במקום נציג ציבור שסיים כהונתו) שיהיה בעל פרופיל אקדמי ומעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, לאחר שיקבע בהתייעצות משותפת עם ראשי האוניברסיטאות. עוד סוכם, כי לאחר מינויה של המועצה ה-13, כשתבחר המועצה החדשה מבין חבריה סגן או סגנית יו"ר, ההצעה שתובא על ידי השר למועצה לבחירת סיו"ר תעשה בתיאום הדוק עם ועד ראשי האוניברסיטאות ועם יו"ר הות"ת.  

 

יצוין, כי השר בנט רואה חשיבות רבה בקיומו של שיח משותף עם ראשי האוניברסיטאות וכן את הבטחת ההמשכיות והרציפות של עבודת המל"ג.

 

בימים הקרובים יגבש יו"ר המל"ג את רשימת החברים החדשים שבכוונתו להביא לאישור הממשלה (ובהמשך לחתימת נשיא המדינה). המועמדים החדשים שימונו כעת – ייכללו בעתיד בהמלצת השר לממשלה, במסגרת מינוי המועצה ה-13 בעוד פחות משנה.

 

יו"ר המל"ג ציין, כי כעת על כל ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה, לרבות נציגי המכללות האקדמיות והמוסדות הלא מתוקצבים לשלב ידיים יחד לקראת האתגרים הרבים העומדים בפנינו, ובראשם גיבוש תכנית חומש חדשה למערכת ההשכלה הגבוהה.

 

ראשי האוניברסיטאות ציינו כי: "הצעדים שעליהם סוכם עם השר בנט נועדו להבטיח את עתידה של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. במסגרת צעדים אלו ימונו למל"ג אנשים ראויים שיוכלו להשפיע על התנהלות מל"ג ועל החלטות גוף זה מבפנים, וכן יסייעו למל"ג להתמודד עם האתגרים הרבים הצפויים להשכלה הגבוהה בישראל כבר בעתיד הקרוב".