09/08/2016

תגובת יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ לקיצוץ המוצע בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה

 

יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שבמועצה להשכלה גבוהה פרופ' יפה זילברשץ מסרה כי פגיעה בתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה היא פגיעה ישירה בתלמידים, ביכולת לגייס סגל איכותי ובבניית תשתית המחקר.

 

 

לדברי פרופ' זילברשץ מערכת ההשכלה הגבוהה מהווה את השלד הבסיסי ביכולתה של מדינת ישראל להיות בחזית העולמית ברפואה, במדע ובטכנולוגיה, באמנות ובהומניסטיקה, בכלכלה ובתעשייה.

 

 

התקציב נבנה נדבך על גבי נדבך כדי לאפשר לשלד להיות מוצק ואיתן ולשאת על גבו את הפיתוח הנחוץ להשגת המטרות כולן.

 

 

התקציב בא להבטיח גם את איכות ההוראה תוך מתן דגש על חדשנות בהוראה לרווחת הסטודנטים כמו גם הנגשת ההשכלה הגבוהה לכל שכבות האוכלוסייה בישראל ולאפשר למידה לכל אורך החיים.