19/05/2019

חיזוק המחקר ותשתיות המחקר

תוך עשור: הוכפל פי 3 התקציב השנתי של קרנות המחקר בישראל

התקציב השנתי של ות”ת להשקעה בקרנות המחקר בין השנים 2019-2010:

  • הוכפל פי 2.7 תקציב קרנות המחקר: מ- 450 מיליוני שקלים (2010) למיליארד ו-228 מיליוני שקלים (2019)
  • הוכפל תקציב הקרן הלאומית למדע: מ- 284 מיליוני שקלים (2010) ל- 590 מיליוני שקלים (2019)
  • הוכפל פי 3.5 תכנית המו”פ האירופאי: מ- 149 מיליוני שקלים (2010) ל- 519 מיליוני שקלים (2019)

 

השתתפות ות”ת בקרנות המחקר השונות, 2010 מול 2019 – מיליוני שקלים

יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ: “חוסנה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תלוי בראש ובראשונה באיכות המחקר. השקעות העתק בתקציב קרנות המחקר ובשדרוג תשתיות המחקר בסך כולל של מיליארדי שקלים נועדו להציב את ישראל בחזית המדע העולמי ולאפשר לחוקרים להתמקד בהעמקת המחקר הבסיסי והיישומי”.

השקעה חסרת תקדים במחקר: נתונים חדשים של ות”ת חושפים כי מאז תחילת העשור חל גידול של פי 3 בתקציב השנתי של קרנות מחקר בישראל. הגידול התקציבי הוא תוצאה של מדיניות ות”ת אשר רואה בקרנות המחקר את עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי, שחיזוקו חיוני והכרחי לצורך שימור מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. התוספות התקציביות יאפשרו, בין היתר, את הגדלת מספר המענקים לחוקרים, הגדלת גובה מענקי המחקר ושיפור איכותם.

  • הגידול המשמעותי ביותר בא לידי ביטוי בהכפלת תקציב הקרן הלאומית למדע מ- 284 מיליוני שקלים (2010) ל- 590 מיליוני שקלים (2019). הקרן הלאומית למדע מאוגדת כעמותה אשר מטרתה “להעריך, לבחור ולתמוך בהצעות למחקר בסיסי בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי, שייבחרו בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית.”
  • הכפלה פי5 של תכנית המו”פ האירופאי: מ- 149 מיליוני שקלים (2010) ל- 519 מיליוני שקלים (2019). חלקה של ישראל בתכניות המו”פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ”ג המקומי לסך התמ”ג האירופאי (כולל ישראל).
  • מאז שנת 2016 ות”ת מתקצבת גם את תכנית מענקי המחקר NSF-BSF: מדובר בתכנית יוקרתית של שיתוף פעולה מדעי בין חוקרים ישראלים לאמריקאים. התכנית מחלקת מענקים לשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב (מקצועות ה-STEM), מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה, פסיכולוגיה ועוד. עבור החוקרים הישראלים מדובר בתכנית חשובה ביותר המרחיבה בצורה משמעותית את אפשרויות המחקר בשיותף פעולה עם המדע האמריקאי, הנחשב למוביל בעולם.

תקציב ייעודי לתכניות הדגל במחקר:

מעבר לתקצוב קרנות המחקר ות”ת אישרה באחרונה השקעה רב שנתית (2022-2019) של כ-430 מיליוני שקלים נוספים לתקצוב תכניות הדגל במחקר: רפואה ממוקדת אישית (100 מלש”ח), מדע וטכנולוגיית קוונטים (200 מלש”ח) ומדעי הנתונים (Data Science) (150 מלש”ח).

בות”ת סבורים כי השקעה משמעותית ועקבית ברמה הלאומית בפיתוח תחומי מחקר אלו, צפויה להביא לקפיצת מדרגה משמעותית ביכולות המחקר הישראליות ובמעמדה העולמי של ישראל בחזית הידע העולמי.