28/03/2019

צפויה הכפלה של מספר הסטודנטים בהיי-טק

לראשונה: תואר ראשון בלימודי הייטק

תוך 8 שנים הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב

בפילוח לתחומי לימוד: לימודי ההיי-טק הם התחום המבוקש ביותר בקרב המוסדות האקדמיים

מדעי הנתונים – התואר המבוקש ביותר בקרב המוסדות האקדמיים

חיזוק מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק

התואר החדש מדעי הנתונים, מבוקש מאוד במוסדות האקדמיים

מהפכת לימודי ההנדסה וההייטק

עשרות בתר-דוקטורנטים מארה”ב וקנדה המצטיינים בתחום ה- STEM ייקלטו בישראל


תוך עשור צפויה הכפלה של מספר הסטודנטים בשנה א' במסלולי ההיי-טק

שנת 2022: 11,000 סטודנטים בשנה א' במסלולי ההיי-טק באוניברסיטאות ובמכללות

שנת 2011 ,5,700 סטודנטים בלבד בשנה א' במסלולי ההיי-טק באוניברסיטאות ובמכללות

ות"ת עדכנה את התחזית הרב שנתית בהתאם לדיווחי המוסדות והיערכותם לקליטת סטודנטים בשנים הקרובות.

  • ות"ת הרחיבה משמעותית את התמריצים לאוניברסיטאות בסך כולל של עשרות מלש"ח בשנה

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: מהפכת לימודי ההיי-טק בשיאה וזו בשורה חשובה מאוד למדינת ישראל, למשק הישראלי ולמערכת האקדמית. אין ספק שהרחבת התשתיות והתמריצים שהנהגנו בשנים האחרונות שממוקדים יותר במסלולי ההייטק ופחות בתחומים בהם השוק מוצף, השיגו את מטרתם והביאו לגידולים החדים במספר הסטודנטים הלומדים הנדסה ומדעי המחשב. לאור ההצלחה, החלטנו להמשיך ולחזק את המגמה ולהגדיל בצורה משמעותית את התמריצים למוסדות כדי לאפשר את הרחבת השורות וקליטה של סטודנטים רבים נוספים לתחומי לימוד המהווים הכשרה לתעשיית ההייטק".

לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ: מל"ג מעדכנת את התחזית הרב שנתית (2011 – 2022) לקליטת סטודנטים בשנה א' הלומדים בכלל מסלולי ההיי-טק במוסדות האקדמיים (אוניברסיטאות ומכללות). על פי הנתונים תוך עשור צפויה הכפלה של מספר הסטודנטים  מ- 5,693 סטודנטים בלבד בשנת 2011 ל- 11,059 סטודנטים בשנה א' בשנת 2022.

במסגרת התכנית הרב שנתית לחיזוק מסלולי ההיי-טק, הוגדרה שנת 2016 כשנת הבסיס והתחזית המקורית לשנת 2022 הציגה צפי לגידול של 40% במספר הסטודנטים (9,952 סטודנטים) המשתלבים במסלולי ההיי-טק באוניברסיטאות ובמכללות  (ראה גרף).

עם זאת, לאור הצלחת התכנית, ודיווחי המוסדות על כך שבכוונתם להגדיל את שיעורי קליטת הסטודנטים, ות"ת החליטה לעדכן את התחזית הרב שנתית (גידול של 55%) ולפיה בשנת 2022 ילמדו בישראל 11,059 סטודנטים בשנה א' במסלולי ההיי-טק. מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק כוללים בין היתר: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע, מדעי המחשב ומדעי הנתונים.  הנתונים מבוססים על דיווח המוסדות האקדמיים והיערכותם לקליטת הסטודנטים.

אוניברסיטאות – גידול רב שנתי של כ- 120%

על פי התחזית הרב שנתית המעודכנת, בשנת 2022 צפויים ללמוד באוניברסיטאות בישראל 5,640 סטודנטים שנה א' במסלולי ההיי-טק לעומת 2,545 סטודנטים בשנת 2011 (גידול של כ-120%). בהתאם לכך צפוי גידול של 65% משנת הבסיס (תשע"ו) ולא 40% כפי שהוערך בתחזית המקורית.

ות"ת הרחיבה את התמריצים למוסדות: עשרות מיליוני שקלים נוספים לקליטת סטודנטים חדשים להייטק

לאור הצלחת התכנית לחיזוק מסלולי ההייטק ובהמשך להמלצות הועדה הבינמשרדית בנושא בראשות פרופ' יפה זילברשץ, ות"ת החליטה במהלך השנה החולפת על הגדלה משמעותית של התמריצים למוסדות שייקלטו סטודנטים חדשים למסלולי  ההיי-טק. התמריצים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מיועדים, בין השאר, לקליטת סגל אקדמי איכותי, הרחבת תשתיות ההוראה והמחקר ותמיכה בסטודנטים ומניעת נשירה. התמריצים יועברו למוסדות עבור הגידול במספר הסטודנטים כבר בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ט.

מצ"ב עיקרי התמריצים:

1. מענק חד פעמי בגובה 1.5 מיליון שקלים – עבור גידול של 30 סטודנטים במצטבר בכלל מקצועות ההייטק בשנה נתונה. כל אוניברסיטה זכאית לעד 5 מענקים לכל אורך התכנית (כ-7.5 מיליון שקלים לכל מוסד שעמד ביעד בחמש שנים).

2. תעריף מוגדל לסטודנט הייטק – 85 אלף שקלים – תעריף ההוראה הממוצע הקיים במסלולי הייטק עומד על 45 אלף שקלים בשנה. אוניברסיטה שתגדיל את מספר הסטודנטים החדשים בכלל מקצועות ההייטק ב-15 סטודנטים ומעלה לכל הפחות, תהיה זכאית עבור הסטודנטים הנוספים לתמריץ בגובה 40 אש"ח נוספים לסטודנט לשנה למשך 3 שנים.

  • דוגמא: מוסד קלט בתשע"ח 30 סטודנטים למדעי המחשב – עבור כל סטודנט הוא קיבל את תעריף ההוראה בסך של 45 אלף ₪.

במידה ובתשע"ט המוסד קלט 45 סטודנטים (גידול של 15 סטודנטים) – עבור 30 סטודנטים תעריף ההוראה יהיה 45 אלף שקלים. עבור הגידול המצטבר של 15 הסטודנטים המוסד יקבל 40 אש"ח נוספים מעבר לתעריף ההוראה (ובסך הכל 85 אלף שקלים בשנה עבור כל אחד מ-15 הסטודנטים).

3. ות"ת הגדירה יעד של 35% נשים במסלולי ההיי-טק. על פי התכנית, אוניברסיטאות שיעמדו ביעד ויגדילו את שיעור הנשים במסלולי ההייטק לכדי 35% במחזור או שיגדילו את אחוז הנשים ב-15% ומעלה לעומת השנה החולפת, יזכו לתמריץ שנתי בגובה רבע מיליון שקלים, קרי מיליון שקלים ב-4 שנים. הנתונים מתייחסים לסטודנטים בשנה א'. התמריצים צפויים לשמש את האוניברסיטאות, בין היתר, לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי לסיוע ומניעת נשירה.

ב-2016 שיעור הנשים במקצועות ההיי-טק עמד בממוצע על כ-24% באוניברסיטאות

4. תמרוץ מוגדל למוסדות שיקלטו סטודנטים למודל החדש ללימודי הייטקעל פי החלטת ות"ת מוסדות אקדמיים אשר יקלטו סטודנטים למסלולי הייטק אשר ייבנו על פי כללי המודל החדש, יזכו לתקציב בסך של לפחות 64 אלף שקלים בשנה עבור כל סטודנט הלומד בתכנית.

מל"ג וות"ת אישרו באחרונה תואר ראשון בלימודי הייטק שיכול להקביל לתואר ראשון דו-חוגי במדעי המחשב או להיקרא מדעים להייטק. התכנית 'מדעים להייטק' שאושרה באחרונה לאוניברסיטת תל אביב נבנתה בהתאם למודל זה.

תואר זה מצריך לימודים בהיקף של 60 נקודות זכות וניתן יהיה לשלב אותו עם לימודים מדיסציפלינה אחרת (במסגרת תואר דו-חוגי), או כמסלול נפרד הנלמד לצד תואר שונה או לאחר סיומו. תכנית זו צפויה להגדיל משמעותית את מספר הבוגרים שיכולים להשתלב בתחום תעשיית ההייטק שכן המודל יהיה פתוח גם לסטודנטים הלומדים בדיסציפלינות שונות ומגוונות במדעים המדויקים, במדעי החברה, מדעי הרוח ובמשפטים.

  • דוגמא: סטודנטים יוכלו לשלב לימודי כלכלה עם לימודי מדעים להייטק במהלך הלימודים או לאחר השלמת התואר.

יודגש כי עדכון תעריפי ההוראה נועד לתמרץ את המוסדות האקדמיים לקלוט יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים שבהם השוק מוצף. השלב הראשון של התמריצים בוצע לפני כשנתיים – אז עודכנו תעריפי ההוראה (פר סטודנט) למקצועות ההיי-טק באוניברסיטאות מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים ואילו במשפטים ומנהל עסקים תעריף ההוראה הופחת מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים בלבד.

על פי הנתונים עדכון התעריפים אכן הגביר את המוטיבציה של המוסדות לקלוט סטודנטים להייטק – מנתוני מל"ג לשנת תשע"ח עולה כי בפעם הראשונה לימודי הנדסה הם מסלול הלימודים הנלמד ביותר בישראל (34,661 סטודנטים המהווים כ-18.3%). בכך לימודי הנדסה עקפו את מדעי החברה (34,030 סטודנטים המהווים 17.9%) שלאורך שנים נחשבו למסלול הלימודים הגדול ביותר בישראל. גידול דרמטי נרשם גם בלימוד מתמטיקה ומדעי המחשב 15,553 סטודנטים בתשע"ח לעומת 10,434 סטודנטים בתשע"ב.