01/02/2018

זינוק בשיעור החרדים הלומדים מדעי המחשב

התכנית הרב-שנתית לשילוב חרדים באקדמיה

  • על פי נתוני המל"ג, בשנת תשע"ז כ- 1,100 סטודנטים חרדים השתלבו במסלולים אלו (755 במדעי המחשב ו-345 בהנדסת תוכנה) לעומת 493 סטודנטים בלבד בתשע"ג.

DSCF0239

קרדיט צילום: המרכז האקדמי לב

 

 

נתונים חדשים של מל"ג וות"ת מצביעים כי בחמש השנים האחרונות חל גידול מרשים של כ-125% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי המחשב והנדסת תוכנה באוניברסיטאות ובמכללות. על פי הנתונים בשנת תשע"ז כ- 1,100 סטודנטים חרדים השתלבו במסלולים אלו (755 במדעי המחשב ו-345 בהנדסת תוכנה) לעומת 790 סטודנטים בתשע"ה ו-493 סטודנטים בלבד בתשע"ג.

סטודנטים חרדים 2011 – 2017

סטודנטים חרדים     2013 2014 2015 2016 2017
סה"כ 7,700 8,900 10,100 11,500 כ-12,300

 

 

הסטודנטים החרדים למדעי המחשב והנדסת תוכנה מהווים 7% מכלל הסטודנטים למדעי המחשב והנדסת תוכנה בישראל (כ-16,000 סטודנטים). על פי נתוני מל"ג כ-11,000 סטודנטים לומדים בישראל מדעי המחשב וכ-5,000 סטודנטים לומדים הנדסת תוכנה. בשנת תשע"ג 13,116 סטודנטים למדו בתחומים אלו, ומתוכם החרדים היוו 4% בלבד.

סטודנטים חרדים - מדעי המחשב

בנוסף ברמה הארצית שיעור הלומדים מדעי המחשב מהווה 9% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון בישראל (191,244).נתון זה זהה לשיעור הסטודנטים החרדים למדעי המחשב מקרב כלל הסטודנטים החרדים (כ-12,300) הלומדים לתואר ראשון.

הגידול החד במספר החרדים הלומדים מדעי המחשב והנדסת תוכנה בא לידי ביטוי גם במספרם הכללי וגם בחלוקה המגדרית: בעוד שברמה הארצית הנשים מהוות כ- 30% בלבד מכלל הלומדים מדעי המחשב בישראל, הרי שבקרב החרדים המגמה היא הפוכה – הנשים החרדיות מהוות 70% מסך הסטודנטים החרדים הלומדים בתחום.

על פי הנתונים ב- 5 השנים האחרונות זינק ב- 80% מספרן של הסטודנטיות החרדיות הלומדות מדעי המחשב מ- 400 סטודנטיות בתשע"ג ל- 730 סטודנטיות בתשע"ז.

באשר לגברים החרדים, בשנים אלו חל זינוק של כ- 300% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי המחשב, ובסך הכל בשנת תשע"ז כ-370 גברים חרדים למדו מדעי המחשב לעומת 93 בלבד בתשע"ג.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית היא פרק חשוב בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המגוונות והשונות בחברה הישראלית. לשמחתנו, בשנים האחרונות הרבה יותר סטודנטים חרדים מגיעים לאקדמיה, מסלולי הלימוד שלהם מגוונים והם רוכשים ידע שמאפשר להם להשתלב בשוק העבודה כמו כל יתר אזרחי מדינת ישראל. הגידול החד במדעי המחשב הוא ההוכחה הטובה ביותר להצלחת התכנית".

 

יצוין כי הציבור החרדי בישראל מאופיין, בין השאר, בפערי ידע משמעותיים ביחס לאוכלוסייה הכללית, המקשים עליו את הכניסה ללימודים אקדמיים בכלל וללימודי מדעי המחשב והנדסת תוכנה בפרט. פערים אלה נגרמים בעיקרם כתוצאה מהפטור מלימודי ליב"ה בשנות התיכון והם שמהווים את ההצדקה המרכזית להקמת מסגרות אקדמיות מיוחדות, המותאמות להתמודד עם פערים אלה.

 

במל"ג מדגישים כי הגידול בשיעור החרדים הלומדים מדעי המחשב הוגדר כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית לחרדים המתוקצבת בסך כמיליארד שלקים לחומש הקרוב ואשר שמה דגש על גידול כללי בסך הסטודנטים החרדים, איכות אקדמית והרחבת מגוון תכניות הלימוד, בדגש על מקצועות מבוקשים במשק. במסגרת כך המל"ג הציבה כיעד את המשך הגידול המספר הכולל של הסטודנטים החרדים – 19,000 סטודנטים בשנת 2022.