24/07/2018

תוך 5 שנים זינוק של כ- 50% במספר הסטודנטים הערבים למדעי המחשב

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "בשנים האחרונות הרבה יותר סטודנטים ערבים משתלבים באקדמיה, ולשמחתנו הגידול הכמותי בא לידי ביטוי גם במסלולי ההייטק. אחת המטרות של האקדמיה היא להקנות בידי בוגריה את הכלים והמפתחות להצלחה ואופק תעסוקתי. אנחנו נמשיך להשקיע משאבים רבים כדי לעודד צעירים ערבים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה בדגש על מסלולים מבוקשים במשק".

 

מנתונים חדשים של המל"ג עולה שתוך 5 שנים חל גידול של כ- 50% בשיעור הסטודנטים הערבים למדעי המחשב. על פי הנתונים בשנים אלו גדל מספר הסטודנטים הערבים למדעי המחשב מכ- 930 (תשע"ב) ל- 1,597 סטודנטים (תשע"ז). במקביל בקרב אוכלוסיית הסטודנטים הכללית חל באותן שנים גידול של כ- 30% בשיעור הסטודנטים למדעי המחשב מ- 10,700 סטודנטים (תשע"ב) ל- 13,935 (תשע"ז).

מעיון בנתונים עולה בנוסף כי מרבית הסטודנטים הערבים למדעי המחשב לומדים באוניברסיטאות (כ-80%), אך ישנה מגמה של התרחבות גם במכללות (גידול מ- 100 סטודנטים (משוער) בתשע"ב ל- כ-300  סטודנטים בתשע"ז.

במל"ג/ות"ת מביעים סיפוק רב מהנתונים ומייחסים אותן לתנופה הכללית של מסלולי ההייטק לצד חיזוק התכנית ההוליסטית (הרב שנתית) להנגשת ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית, בתקציב כולל של כמיליארד שקלים.

שנה אוניברסיטאות מכללות אקדמיות סה"כ
תשע"ב 833 כ-100 (משוער) 933
תשע"ג 925 193 1,118
תשע"ד 999 213 1,212
תשע"ה 1,104 244 1,348
תשע"ו 1,179 249 1,428
תשע"ז 1,289 308 1,597

 

על פי נתוני המל"ג בשנים האחרונות חל גידול של 80%במספר הסטודנטים הערבים באקדמיה, כאשר בשנת 2017 למדו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל (לתארים ראשון, שני ושלישי) 46,855 סטודנטים ערבים לעומת 26,214 סטודנטים ערבים בלבד בשנת 2010.

"כמו כן, התכנית ההוליסטית, המתוקצבת על ידי ות"ת, מתחילה כבר בשלב לימודי התיכון והיישובים "תכנית רואד" שמופעלת כיום ב- 70 ישובים ומעניקה חשיפה, מידע, ייעוץ והכוון לאקדמיה וכן תמיכות בקורסים רלוונטיים (כגון: פסיכומטרי ויע"ל  וכו'), סיורים לאקדמיה, יריד השכלה גבוהה בשיתוף עם המוסדות בתוך הישובים.

במסגרת לימודי המכינות הקדם אקדמיות והתואר הראשון מופעלות תכניות תמיכה ייעודיות עבור החברה הערבית הכוללות תגבורים בשפה (עברית ואנגלית) וכן תמיכות אקדמיות, תרבותיות וחברתיות. בנוסף הוקמו מרכזי קריירה ייעודיים עבור החברה הערבית במוסדות ומוענקת מלגת אירתקא ל-800 סטודנטים בכל מחזור. הסטודנטים נבחרים על בסיס מצב סוציו אקונומי ותחומי לימוד מועדפים. המלגה מלווה את הסטודנטים לכל אורך התואר.