16/01/2019

תוך 8 שנים הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב


מענק של עד מיליון שקלים לאוניברסיטאות שיעמדו ביעד של 35% נשים במקצועות ההיי-טק

בשנה הקרובה צפוי גידול של מאות סטודנטיות במסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק


נתונים חדשים של המל"ג חושפים כי מאז תחילת העשור הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב – תואר ראשון. 

  • כללי – גידול של כ-100%: בשנת תשע"ח 5,237 סטודנטיות למדו תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטאות ובמכללות לעומת 2,658 סטודנטיות בלבד בתש"ע.
  • אוניברסיטאות – גידול של כ-50%: בשנת תש"ע 1,824 סטודנטיות למדו באוניברסיטאות תואר ראשון במדעי המחשב לעומת 2,726 סטודנטיות בתשע"ח.
  • מכללות – גידול דרמטי של כ-300%: בשנת תש"ע 834 סטודנטיות למדו מדעי המחשב במכללות לעומת 2,511 סטודנטיות בשנת תשע"ח.

 

 

 

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "כפי שעולם האקדמיה הצליח להגיע לשוויון מגדרי בתחומים מובילים כמו רפואה ומשפטים, כך אנו נחושים להצליח גם בתחומי ההיי-טק. הגדלת שיעור הנשים במסלולים אלו תאפשר להרחיב בצורה ניכרת את מעגל העוסקים בתחום, ויותר נשים תכלנה להגשים את עצמן ולהוביל בשנים הקרובות את המשק הישראלי להישגים ופסגות חדשות".

 

 

 

סטודנטיות למדעי המחשב – רב שנתי

  תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח
סה"כ 2,658 2,948 3,100 3,166 3,341 3,682 4,134 4,584 5,237
אוני' 1,824 1,717 1,802 1,728 1,799 1,916 2,185 2,369 2,726
מכללות 834 1,231 1,298 1,438 1,542 1,766 1,949 2,215 2,511

 

 

הגידול במספר הסטודנטיות במדעי המחשב הוא חלק מתכנית כוללת של הות"ת להגדלת מספר הסטודנטים במסלולי הייטק – בתקציב רב שנתי כולל של כ-700 מיליון שקלים. התקציבים מיועדים, בין היתר להרחבת תשתיות הלימוד, תמרוץ המוסדות לקליטת אנשי סגל, מניעת נשירה ושילוב אוכלוסיות נוספות.

 

בות"ת מעודדים מהנתונים ובכוונתם להרחיב את המגמה ולהגדיל בצורה משמעותית את מספר הסטודנטיות שישתלבו בשנים הקרובות בכלל מסלולי הלימוד במקצועות ההייטק. מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק הכוללים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מערכות המידע ומדעי המחשב.

כיום הנשים מהוות כ-32% מסך הסטודנטים למדעי המחשב ו-21% בלבד מכלל הסטודנטים במקצועות ההיי-טק (הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מערכות המידע ומדעי המחשב).

בות"ת שואפים לכך שבשנים הקרובות הנשים יהוו 35% משיעור כלל הסטודנטים הלומדים לימודים לתואר ראשון במקצועות ההיי-טק.

במסגרת כך, ות"ת תמשיך לתמרץ את המוסדות לקלוט סטודנטיות למסלולי ההייטק, כאשר התמרוצים ייעודו בין היתר, לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן מתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי.