07/04/2021

תוספת של 30 מיליון ₪ לתכנית לשילוב סטודנטים בשוק התעסוקה

התכנית לשילוב סטודנטים בשוק התעסוקה, תוך כדי לימודים אקדמיים – מתרחבת.

במסגרת התוכנית הסטודנטים מתנסים בארגונים מגוונים בשוק התעסוקה, תוך כדי לימודיהם האקדמיים ומקבלים על כך נקודות זכות לתוארמל"ג / ות"ת רואות חשיבות רבה בקיומו של הגשר בין אקדמיה לתעסוקה, על כן החליטו להרחיב את התכנית "אקדמיה משלבת התנסות" בשנתיים נוספות ולהקצות לכך 30 מיליוני ₪ נוספים.  סך ההשקעה בתוכנית בשנים תש"פ – תשפ"ד – 54 מיליון ₪.

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת:  "במסגרת התוכנית הסטודנטים צוברים ניסיון, כלים וכישורים מקצועיים ואישיים שיהוו עבורם יתרון יחסי להשתלבותם בשוק העבודה בתום לימודיהם האקדמיים".

התכנית "אקדמיה משלבת התנסות" מהווה חלק מיעדי ות"ת ומל"ג לעידוד החדשנות בהוראה ולמידה במוסדות להשכלה גבוהה, ומהווה התכנית חוליה משמעותית ברצף אקדמיה-תעסוקה.

התוספת התקציבית לשנים תשפ"ג-תשפ"ד מהווה המשך ישיר לתוכנית המעודדת מוסדות להשכלה גבוהה  לפתוח ולהפעיל  קורסים המשלבים התנסות מעשית במקומות תעסוקה. התכנית החלה בתש"פ (למשך 3 שנים)  במסגרת מיזם משותף  עם עמותת אלומה במימון ות"ת וקרן רוטשילד, בסכום כולל של 24 מלש"ח: 8 מיליון ש"ח בשנה, במימון 4 מיליון ₪ לשנה  ע"י כל אחד מהצדדים. כעת יתווספו ע"י ות"ת  30 מלש"ח להרחבת התכנית לשנתיים נוספות, עד תשפ"ד ובכלל.

התוספת מיועדת להרחבת התכנית ולהקמת התשתיות הדרושות לצורך מימוש תכנית המוסדות להשכלה גבוהה לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה אקדמית המשלבת התנסות בשוק התעסוקה ובכלל זה השקעה במערך מוסדי לניהול והובלת הנושא, השקעה בתשתיות הון אנושי והשקעה בהקמת מערכי מעקב, בקרה ואיסוף נתונים והפעלתם במהלך שנות הפעלת התכנית.

התכנית פתוחה לסטודנטים בתחומים אשר אינם כוללים התנסות או הכשרה מעשית כחלק מהתואר האקדמי, תוך התמקדות בעיקר בתחומי הרוח והחברה ויכולה להיות מוצעת כקורס פרונטלי, קורס מקוון, הנחיה פרטנית,  סדנאות וכד', בהתאם למדיניות המוסד.  

במסגרת התכנית מוקנים לסטודנטים  כלים, מיומנויות, קשרים מקצועיים וניסיון שיגדילו את סיכוייהם להשתלב בתעסוקה ההולמת את השכלתם עם קבלת התואר האקדמי, באמצעות שילוב רכיב של התנסות מעשית בהיקף של 100 שעות לפחות המבוצעות במקום תעסוקה הרלוונטי לתחום לימודיו של הסטודנט. 
בין המעסיקים המשתתפים בתוכנית: משרדי ממשלה, בתי מלון, חברות הייטק, חברות מסחריות, מוזיאונים, גופי תקשורת, עמותות ועוד.

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב: " התוספת התקציבית מהווה חלק מתוכנית הסיוע לסטודנטים במשבר הקורונה, מתוך מטרה לייצר גשר משמעותי בין עולם האקדמיה לשוק התעסוקה, ולחשוף את הסטודנטים למציאות שבמסגרתה יצברו ניסיון, כלים וכישורים מקצועיים ואישיים שיהוו עבורם יתרון יחסי להשתלבותם בשוק העבודה בתום לימודיהם האקדמיים".