תוצאות תוכניות לימוד

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.

85 תוצאות נמצאו
מיין לפי: רמת תואר מוסדות לימוד אזור בארץ
תכנית לימוד הוראה (מתמטיקה)
מוסד לימוד הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת המדעים והמתמטיקה
מוסד לימוד מכללה ירושלים סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת חיפה סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה
מוסד לימוד המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון סטאטוס אישור, פרסום והרשמת סטודנטים רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י"ב)
מוסד לימוד המכללה האקדמית בית-ברל סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה במסלול העל- יסודי
מוסד לימוד המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו')
מוסד לימוד המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין סטאטוס אישור, פרסום והרשמת סטודנטים רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת המתמטיקה*
מוסד לימוד מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה במסלול העל יסודי
מוסד לימוד סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י')
מוסד לימוד המכללה האקדמית חמדת סטאטוס אישור, פרסום והרשמת סטודנטים רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה ומדעי המחשב
מוסד לימוד אוניברסיטת חיפה סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה ומדעי המחשב*
מוסד לימוד מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה ומדעים למסלול היסודי
מוסד לימוד מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר שני
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה ופיזיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת חיפה סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד הוראת מתמטיקה ופיזיקה
מוסד לימוד מכללה אקדמית לחינוך "אורנים" סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד מדעי המחשב והמתמטיקה
מוסד לימוד המכללה האקדמית נתניה סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד מדעי המחשב ומתמטיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת אריאל שבשומרון סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד משולבת מתמטיקה-פיזיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת תל אביב סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד משולבת פיזיקה מתמטיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת תל אביב סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון
תכנית לימוד מתמטיקה
מוסד לימוד אוניברסיטת אריאל שבשומרון סטאטוס הסמכה רמת תואר תואר ראשון

טען עוד