03/01/2016

תכנית קהילות סטודנטים יוצאת לדרך – נבחרו 4 המוסדות הראשונים בהם יוקמו קהילות סטודנטים: מכללת תל חי, מכללת כנרת, מכללת אחווה ומכללת שנקר

 

יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה, פרופ' יפה זילברשץ: "האקדמיה היא חלק מהחברה בישראל, אנו מייחסים חשיבות רבה למעורבות חברתית של ציבור הסטודנטים בקהילה בה הם לומדים. לאור חשיבות הנושא נשקיע בו בשנתיים וחצי הקרובות כ 25 מיליון ₪"

גלעד ארדיטי יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: "ההחלטה חשובה ומשמעותית, מכיוון שהיא שמה דגש על מורכבות החוויה האקדמית ועל ההכרח שהאקדמיה בישראל תהיה חלק אינטגראלי ומשמעותי בקהילה שסביבה. מדובר במהלך שיכול להוביל לשינוי משמעותי ביישובים שנבחרו  ולגרום לכך שהסטודנטים לא רק ירכשו השכלה באזור מסוים אלא גם יישארו בו בעתיד וישפיעו עליו"

התעניינות ערה של המוסדות להשכלה גבוהה להשתתפות בקול קורא של הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה להקמת קהילות סטודנטים. כ 15 מוסדות הגישו הצעות מתוכן בחרה ועדת ההיגוי ארבע הצעות.

רקע:

מוסדות ההשכלה הגבוהה מהווים פוטנציאל עצום להשפעה על הקהילה המקומית ולעזרה בקידום תכניות ארוכות טווח של הרשות המקומית שבתחומה הם פועלים. לצד תרומה אקדמית לקהילה מהווים המוסדות גם כוח משיכה לקהל צעיר, משכיל ואקטיבי. יחד עם זאת, פעמים רבות משמשים המוסדות רק כ"תחנת מעבר" לסטודנטים המתגוררים ב"ערים האקדמיות" בזמן לימודיהם ועם סיומם עוזבים הסטודנטים לישובים אחרים. מתוך מחשבה לגבש סט כלים אשר יסייע בעיקר לפריפריה הגיאו-חברתית להשאיר את בניה הצעירים בעיר גם בסיום התואר האקדמי ובמקביל לסייע להשאיר בה סטודנטים נוספים אשר הגיעו לעיר למטרת הלימודים גם בסיום התואר החליטה ות"ת על הקמתה של תכנית: "קהילות הסטודנטים".

 

מטרתה המרכזית של התכנית היא ליצור קהילות סטודנטים אשר יתגבשו יחדיו במהלך תקופת הלימודים באקדמיה, ויהפכו עד לסיום לימודיהם לקהילה מגובשת שתבחר להשתקע בעיר עם סיום התואר לטווח הארוך. קהילות אלו יהיו קהילות משימתיות אשר לצד המגורים בעיר יפעלו ליצר שינוי בסביבה בה הם חיים בדרך להפיכת העיר למקום טוב יותר ולבית עבורם ולצעירים נוספים אשר יבחרו להשתקע בה. הקהילות תהיינה מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים לקידום צעירים לרבות חינוך, תעסוקה, תרבות פנאי, העצמה אזרחית וכל תחום אשר אופיין על ידי המוסד והרשות המקומית כמנוע צמיחה עירוני להתחדשות ומשיכת צעירים.

מימון התכנית יהיה ע"י ות"ת ותכלול מלגת שכר לימוד מלאה ובנוסף סיוע בתשלום שכר דירה בגובה של 500 ₪ בחודש לכל סטודנט.

לצורך כך הקצתה ות"ת סכום של כ 25 מיליון ₪ לשנתיים וחצי הקרובות לפי הפירוט הבא: 4.4 מיליון בשנת הלימודים תשע"ו, 8.8 מיליון בשנת תשע"ז ו 13.2 מיליון בשנת תשע"ח.

לקול הקורא שנשלח לכלל המוסדות המתוקצבים הוגשו 15 הצעות שכוללות פתיחת קהילות סטודנטים במגוון של רשויות מקומיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, מקרית שמונה בצפון ועד רהט ובאר שבע בדרום.

ועדת ההיגוי בהשתתפות נציגי מל"ג/ות"ת והתאחדות הסטודנטים בחרה בארבע הצעות מכלל ההצעות שהוגשו, יצוין כי כל הצעה תזכה במימון 6.6 מיליון ₪ על פי הפירוט הבא: 1.1 מיליון ₪ בשנת תשע"ו, 2.2 מיליון ₪ לשנת תשע"ז ו 3.3 מיליון ₪ בשנת תשע"ח. יצוין כי כל תכנית תפעיל קהילות שיכללו 50 סטודנטים בשנת הלימודים תשע"ו, 100 סטודנטים בשנת תשע"ז ו 150 סטודנטים בשנת תשע"ח.

להלן המוסדות שזכו ומיקום הקמת הקהילות:

המכללה האקדמית תל חי: הקמת קהילות סטודנטים בעיר קריית שמונה.

המכללה האקדמית עמק הירדן כינרת: הקמת קהילות סטודנטים בעיר טבריה.

המכללה לאמנות ועיצוב שנקר: הקמת קהילות סטודנטים בשכונת פרדס כץ בעיר בני ברק.

המכללה האקדמית אחווה: הקמת קהילות סטודנטים בערים קריית גת ורהט.