21/11/2012

תמונות מהטקס – מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה 14.11.12