23/07/2013

תמונות מטקס הענקת מלגות על-שם פרופ’ לבציון